Ομιλίες-Video

Ημερολόγιο Βίντεο
(η σελίδα ανανεώνεται τακτικά)


2012

► VIDEO Συζήτηση ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη με θέμα: “Εκσυγχρονισμός Λιμένος Ηρακλείου (3/4/2012)

► VIDEO Συζήτηση ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος του ΟΣΚ στην κατασκευή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου (21/2/2012)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη στη συζήτηση για την κύρωση του Απολογισμού-Ισολογιμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2010″ (8/2/2012)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπ.Οικονομικών “Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” (18/1/2012)

► VIDEO Χρονοδιάγραμμα κατασκευής Ευρωπαϊκού Σχολείου (17/1/2012)

2011

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση για τον κρατικό Προϋπολογισμό 2012 (5/12/2011)

► VIDEO Συζήτηση ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών της Κρήτης (29/11/2011)

► VIDEO Συζήτηση ερώτησης βουλευτή Ηρακλείου Μανόλη Στρατάκη για τις παράνομες πρακτικές τραπεζών (22/11/2011)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη για προγραμματικές δηλώσεις (16/11/2011)

► VIDEO Αποζημιώσεις για ζημιές από περονόσπορο (13/9/2011)

► VIDEO Ρύθμιση αυθαιρέτων (1/9/2011)

► VIDEO Εισήγηση βουλευτή Ηρακλείου κ.Μανόλη Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπ.Οικονομικών «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (3/5/2011)

► VIDEO Συζήτηση Ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την υπονόμευση του όρου “Κρητική Διατροφή” (12/4/2011)

► VIDEO Συζήτηση της ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου κ.Μανόλη Στρατάκη προς τον Υπ.Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ στην Κρήτη (5/4/2011)

► VIDEO Ομιλία στο σχέδιο νόμου του Υπ.Οικονομικών “Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση ελεγκτικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις (23/3/2011)

► VIDEO Αναβάθμιση ΠΕΚ-ΕΑΠ στις Αρχάνες (15/3/2011)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: “Κύρωση απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2009” (2/3/2011)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: “Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας-Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων” (16/2/2011)

► VIDEO Συζήτηση Ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου κ.Μανόλη Στρατάκη για την άρση της αδικίας για τους αποφοίτους ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ το 2009 (1/2/2011)

► VIDEO Συζήτηση Ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την αισχροκέρδεια στα καύσιμα (25/1/2011)

2010

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη, ειδικού εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, για τον Προϋπολογισμό του 2011 (18/12/2010)

► VIDEO Επίκαιρη Ερώτηση για Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου 3/12/10

► VIDEO Εισήγηση Μ.Στρατάκη-Εξυγίανση του ΟΣΕ (25/10/2010)

► VIDEO Εισήγηση Μ.Στρατάκη-Εξυγίανση του ΟΣΕ-2-(25/10/2010)

► VIDEO Συζήτηση Ερώτησης με θέμα: Συμμετοχή ειδικών επιστημόνων στην Α’θμια εκπ/ση (12/10/10)

► VIDEO Ρύθμιση χρεών νοικοκυριών (27/7/2010)

► VIDEO Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης (22/7/2010)

► VIDEO Αναβάθμιση του ΕΣΥ (20/7/2010)

► VIDEO Νέο συνταξιοδοτικό σύστημα του Δημοσίου (14/7/2010)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη για το νέο ασφαλιστικό σύστημα (7/7/2010)

► VIDEO Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (29/6/2010)

► VIDEO Σύσταση προσωπικών & κεφαλαιουχικών εταιρειών (1/6/2010)

► VIDEO Ερώτηση Μ.Στρατάκη για τα trans λιπαρά (25/5/2010)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη για τον Καλλικράτη (25/5/2010)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη για επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ (18/5/2010)

► VIDEO Νέο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών (11/5/2010)

► VIDEO Συμβασιούχοι Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου (27/4/2010)

► VIDEO Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (20/4/2010) -1-

► VIDEO Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (20/4/2010) -2-

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη για το νέο φορολογικό σύστημα -1- (14/4/2010)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη για το νέο φορολογικό σύστημα -2- (14/4/10)

► VIDEO Αποτελεσματικότητα διαδικασιών ΕΣΠΑ (24/3/2010)

► VIDEO Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (23/2/2010)

► VIDEO Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης Μ.Στρατάκη για τη διπλή απασχόληση πανεπιστημιακών γιατρών (14/1/2010)

2009

► VIDEO Ομιλία για τον κρατικό Προϋπολογισμό 2010 (21/12/2009)

► VIDEO Σ/Ν του ΥΠΕΣ για τις προσλήψεις στο δημόσιο-Μέρος Α’ (16/12/2009)

► VIDEO Σ/Ν του ΥΠΕΣ για τις προσλήψεις στο δημόσιο-Μέρος Β'(16/12/2009)

► VIDEO Αποζημιώσεις αμπελοκαλλιεργητών Ηρακλείου (20/11/2009)

► VIDEO Προϋπολογισμός Βουλής (12/11/2009)

► VIDEO Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (1/11/2009)

► VIDEO Σχέδιο Νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης για Οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας (23/6/2009)-2-

► VIDEO Σχέδιο Νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης για Οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας (23/6/2009)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη στην Επίκαιρη Επερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα (19/6/2009)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη επί του σχεδίου νόμου του Υπ.Τουριστικής Ανάπτυξης: “Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις” (16/6/2009)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη επί του σχεδίου νόμου του Υπ.Οικονομίας, Ενσωμάτωση Οδηγιών και διατάξεων Ε.Κ., διατάξεις φορολογίας εισοδήματος κεφαλαίου, ΦΠΑ κλπ.(6/5/2009)

► VIDEO Αναδιοργάνωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (29/4/2009)

► VIDEO Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (29/4/2009)-2-

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη στη Βουλή για την πώληση της Ολυμπιακής στην MIG (8/4/2009)

► VIDEO Ομιλία στο σχέδιο νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες (30/3/2009)

► VIDEO Επερώτηση για την ακρίβεια (20/3/2009)

► VIDEO Ομιλία για το σύστημα των άϋλων τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά κλπ. (11/3/2009)

► VIDEO Ομιλία για το σύστημα των άϋλων τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά κλπ. (11/3/2009)

► VIDEO Σύμβαση παραχώρησης λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης (4/3/2009)

► VIDEO Επίκαιρη Ερώτηση για την απαξίωση του ENISA (3/3/2009)

► VIDEO Επίκαιρη Ερώτηση Μ.Στρατάκη για Βενιζέλειο (2/2/2009)

► VIDEO Συζήτηση ερώτησης για τον “Θαλασσόκοσμο” (20/1/2009)

► VIDEO Σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΝ: Συμπαραγωγή δύο ή περισσότερων μορφών ενέργειας κά (20/1/2009)

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (19/1/2009)

2008

► VIDEO Ομιλία Μ.Στρατάκη για τον Προϋπολογισμό του 2009 (20/12/2008)

► VIDEO Δημοτική Αστυνομία (9/12/2008)

► VIDEO Προστασία ανηλίκων από το αλκοόλ (3/12/2008)

► VIDEO Ενίσχυση ρευστότητας (19/11/2008)

► VIDEO Ομιλία στη συζήτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής (24/10/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την κτηνοτροφία (2/9/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την κτηνοτροφία (2/9/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την κτηνοτροφία (2/9/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την κτηνοτροφία (27/8/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την κτηνοτροφία (27/8/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο σχέδιο νόμου του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την κτηνοτροφία (26/8/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη επί του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (24/6/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας (11/6/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στη Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης για τη Ενίσχυση θεσμικού πλαισίου διασφάλισης απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών (9/6/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στη Βουλή κατά τη συζήτηση της ετήσιας έκθεσης για το 2007, του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (5/6/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη επί του Σχεδίου Νόμου του Υπ.Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την αύξηση των συντάξεων Δημοσίου (4/6/2008)

► VIDEO Ομιλία του Μανόλη Στρατάκη επί του σχεδίου νόμου του Υπ.Ανάπτυξης για τον Αγορανομικό Κώδικα (29/5/2008)

► VIDEO Ειδική Συνεδρίαση της Βουλής για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας (20/5/2008)

► VIDEO Σχέδιο Νόμου του Υπ.Ανάπτυξης για τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων (7/5/2008)

► VIDEO Επίκαιρη Ερώτηση για την ακρίβεια (5/5/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το ψηφισμένο ασφαλιστικό

► VIDEO Συζήτηση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης (26/3/2008)

► VIDEO Ομιλίες Μανόλη Στρατάκη για το Ασφαλίστικό (19-20/3/2008)

► VIDEO Συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης (11/3/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής για την Ελληνίδα Αγρότισσα με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας (5/3/2008)

► VIDEO Σχέδιο Νόμου του Υπ.Μεταφορών: “Οδική Βοήθεια Οχημάτων” (28/2/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης σχετικά με τον ΟΤΕ (8/2/2008)

► VIDEO Δευτερολογία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης σχετικά με τον ΟΤΕ (8/2/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη για τον Εκλογικό Νόμο (22/1/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο Σχέδιο Νόμου: Κατάργηση φόρου κληρονομιών (16/1/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπ.Οικονομικών: Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής #2 (9/1/2008)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπ.Οικονομικών: Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής (8/1/2008)


2007

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού 2008 (20/12/2007)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση Επερώτησης σχετικά με την κτηνοτροφία (30/11/2007)

► VIDEO Δευτερολογία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση Επερώτησης σχετικά με την κτηνοτροφία (30/11/2007)

► VIDEO Συζήτηση Ερώτησης Μανόλη Στρατάκη για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελλίου (27/11/2007)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση επερώτησης για τα ΕΛΤΑ (26/11/2007)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας “Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις (27/11/2007)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις» (20/11/2007)

► VIDEO Συζήτηση ερώτησης του Μανόλη Στρατάκη για τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία του Ηρακλείου (20/11/2007)

► VIDEO Συζήτηση στη Βουλή της ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου Μανόλη Σοφ. Στρατάκη σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης (13/11/2007)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη στο Σ/Ν του Υπ.Οικονομίας “Διαχείριση, Έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-1013 (13/11/2007)

► VIDEO Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη προς τον Υπ.Μεταφορών σχετικά με το μέλλον του ENISA (3/11/2007)

► VIDEO Ομιλία Μανόλη Στρατάκη επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (30/10/2007)

► VIDEO Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου Μανόλη Στρατάκη στο Σ/Ν του Υπ.Απασχόλησης: “Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ)” 24/10/2007

► VIDEO Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη προς τον Υπουργό Παιδείας, σχετικά με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Ν.Ηρακλείου (5/10/2007)

► VIDEO-Ομιλία Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», στην Ολομέλεια της Βουλής (5/7/2007)

► VIDEO-Ομιλία Βουλευτή Ν. Ηρακλείου Μανόλη Σοφ. Στρατάκη, επί της τροποποίησης και συμπλήρωσης του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» όπως ισχύει- Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (26/6/2007)

► VIDEO-Συζήτηση στη Βουλή της Ερώτησης του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Στρατάκη, σχετικά με την ίδρυση σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και νυχτερινού γυμνασίου και λυκείου στην Μεσσαρά (26/6/2007)

► VIDEO-Συζήτηση του σχεδίου νόμου «Θεσμικό Πλαίσιο Επενδύσεων και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», με Εισηγητή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Μανόλη Σοφ. Στρατάκη (21/6/2007)

► VIDEO-Συζήτηση Ερώτησης στη Βουλή, του Μανόλη Στρατάκη, σχετικά με τη λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δήμο Τυμπακίου (19/6/2007)