Ορφανική σύνταξη

Αριθμός πρωτ: 5619
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Θέμα: Ορφανική σύνταξη.

Η ορφανική σύνταξη σύμφωνα με το νόμο 1140/81 παρατείνεται και μετά το 18ο έτος της ηλικίας στα ορφανά τέκνα εφ’ όσον συνεχίζουν σπουδές σε ανώτερο η ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
Επειδή όμως, υπάρχουν ορφανά τέκνα που φοιτούν σε ΙΕΚ ή άλλα σχολεία που έκτοτε έχουν ιδρυθεί κυρίως από το κράτος για εξειδίκευση των νέων και απόκτηση περισσοτέρων δυνατοτήτων για ένταξη στην αγορά εργασίας.
Επειδή κυρίως ορφανά παιδιά επιθυμούν εξ’ αιτίας και άλλων δυσκολιών να φοιτούν σε αυτά τα σχολεία μετά την αποφοίτησή τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η στέρηση της ορφανικής σύνταξης τους αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα.
Continue reading “Ορφανική σύνταξη”

Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων

Αριθμός πρωτ: 5618
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Θέμα: Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κυρίως από την πλευρά του Ο.Α.Ε.Ε. να ασφαλιστούν επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω από 2000 κατοίκους ακόμη και κατά παράβαση του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν, οι συνταξιούχοι αγρότες, που ρητά προβλέπεται από το νόμο oτι εξαιρούνται, αλλά και οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι καλύπτονται από το εισοδηματικό κριτήριο του νόμου και οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους στους οικισμούς αυτούς.
Τελευταία με επιστολές του Ο.Α.Ε.Ε. καλούνται επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, ασφαλισμένοι σύμφωνα με το νόμο στον ΟΓΑ, να ασφαλιστούν περίπου υποχρεωτικά και κατά παράβαση του νόμου στον Ο.Α.Ε.Ε.
Continue reading “Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων”

Αναγκαιότητα μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συνεχώς μειούμενης απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές

Αριθμός πρωτ: 3776
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συνεχώς μειούμενης απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

Σε πολλές παλαιότερες Ερωτήσεις μου, και πιο πρόσφατα στις 2210/15-7-09 και 912/25-6-09, είχα επισημάνει την ανησυχητική αύξηση του ποσοστού των ανέργων και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, ιδιαίτερα γυναικών και νέων.
Με πρόσφατα στοιχεία που επεξεργάστηκε και έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΣΕΓΕΣ, καταγράφεται εξίσου, αν όχι περισσότερο, ανησυχητική άνοδος της ανεργίας στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Το γεγονός αυτό συντελεί στη δημιουργία ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους της υπαίθρου, τη στιγμή μάλιστα που σημειώνεται σημαντική μείωση της αγροτικής παραγωγής, των τιμών των προϊόντων και συνακόλουθα του αγροτικού εισοδήματος.
Continue reading “Αναγκαιότητα μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συνεχώς μειούμενης απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές”

Αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και του κινδύνου απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας

Αριθμός πρωτ: 3657
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και του κινδύνου απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και πιο πρόσφατα με την 18921/8-5-09, έχω αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις, εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, γεγονός που τις έχει οδηγήσει στον οικονομικό μαρασμό, τη μείωση προσωπικού ή και το λουκέτο.
Την κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει έρευνα που διεξήγαγε εταιρεία δημοσκοπήσεων για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.
Continue reading “Αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και του κινδύνου απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας”

Εξομοίωση ορίων ηλικίας

Αριθμός πρωτ: 3431
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξομοίωση ορίων ηλικίας.

Με απόφαση της, μετά και την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώνει την Ελλάδα σε εφάπαξ εξομοίωση των ορίων ηλικίας για την συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών που δουλεύουν στο Δημόσιο, απορρίπτοντας το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για σταδιακή εξίσωση. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα αναμένεται σε λίγες ημέρες.
Continue reading “Εξομοίωση ορίων ηλικίας”

Αδικία σε βάρος των εγγεγραμμένων στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών

Αριθμός πρωτ: 3198
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αδικία σε βάρος των εγγεγραμμένων στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών.

Με το νόμο 3518/2006 δίνεται η δυνατότητα σε όσους αγρότες δεν είχαν εγγραφεί στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών να μπορούν να πάρουν τη βασική σύνταξη εφόσον πριν το 1998 είχαν συμπληρώσει 25 χρόνια αγροτικής απασχόλησης.
Ταυτόχρονα οι εγγεγραμμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης αλλά σε χαμηλή κλάση αδικούνται, γιατί ενώ τήρησαν τα προβλεπόμενα, δηλαδη εγγράφησαν στον κλάδο κύριας ασφάλισης και πλήρωσαν τις εισφορές τους και είχαν πριν την 1/1/1998 25 χρόνια απασχόλησης στον αγροτικό τομέα, εντούτοις παίρνουν και αυτοί την ίδια ή και χαμηλότερη σύνταξη.
Continue reading “Αδικία σε βάρος των εγγεγραμμένων στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών”

Προκήρυξη των διαθέσιμων θέσεων από τον ΟΑΕΔ βάσει του Ν. 2643/1998 σε ετήσια βάση

Αριθμός πρωτ: 3120
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη των διαθέσιμων θέσεων από τον ΟΑΕΔ βάσει του Ν. 2643/1998 σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Ν.2643/1998, στις διατάξεις του οποίου υπάγονται, μεταξύ άλλων, πολύτεκνοι και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, άτομα με αναπηρία, τραυματίες πολέμου, κλπ. προβλέπεται η πρόσληψη των προστατευόμενων από το νόμο προσώπων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς του Δημοσίου, και σε συγκεκριμένα ποσοστά επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή του φορέα.
Continue reading “Προκήρυξη των διαθέσιμων θέσεων από τον ΟΑΕΔ βάσει του Ν. 2643/1998 σε ετήσια βάση”

Διαμαρτυρία ΑΣΠΕ για την μη κάλυψη του ποσοστού των ειδικών κατηγοριών σε θέσεις του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Αριθμός πρωτ: 3116
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία ΑΣΠΕ για την μη κάλυψη του ποσοστού των ειδικών κατηγοριών σε θέσεις του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με επιστολή της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) δεν εφαρμόζεται ο Ν.3260/2004 που αφορά την κάλυψη από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, του 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά φορέα και κλάδο.
Επειδή σε πρόσφατη προκήρυξη του ΙΚΑ, δεν προβλέφθηκαν καθόλου τα ποσοστά των θέσεων που αφορούν ειδικές κατηγορίες πολιτών, και οι πολύτεκνοι είναι αποφασισμένοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
Continue reading “Διαμαρτυρία ΑΣΠΕ για την μη κάλυψη του ποσοστού των ειδικών κατηγοριών σε θέσεις του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα”

Μισθολογικές ανισότητες υπαλλήλων του Δημοσίου

Αριθμός πρωτ: 3048
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Μισθολογικές ανισότητες υπαλλήλων του Δημοσίου.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου με επιστολή του, διαμαρτύρεται για τις μισθολογικές ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στους υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Περιφερειών και των Νομαρχιών.
Σύμφωνα και με σχετική επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ), με σωρεία νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων με έντονες μισθολογικές ανισότητες ανάμεσα στους παραπάνω υπαλλήλους.
Continue reading “Μισθολογικές ανισότητες υπαλλήλων του Δημοσίου”

Κάλυψη του κόστους εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία

Αριθμός πρωτ: 2996
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κάλυψη του κόστους εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στις 2/5/2007 ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε προβεί σε ανακοίνωση σχετικά με την κάλυψη του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία και η οποία είχε προβληθεί από κάθε μέσο, τηλεοπτικό, έντυπο κ.τ.λ, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει υπογραφεί από τον Υπουργό το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει ο Ν. 3305/2005 για ασφαλιστική κάλυψη των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Continue reading “Κάλυψη του κόστους εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία”