Απάντηση Καστανίδη στον Μαν.Στρατάκη για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.


10/10/2011

Απάντηση Καστανίδη στον Μαν.Στρατάκη για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την υλοποίηση των δομών “Βοήθεια στο Σπίτι”, οι οποίες εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ μέσω της πράξης “Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, για την περίοδο από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011, ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών Χ.Καστανίδης αναφέρει τα εξής:

Για τη χρηματοδότηση των δομών, κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο του ανωτέρω επιχειρησιακού προγράμματος εξασφαλίστηκε το ποσό των 60 εκ.ευρώ, υπό τον όρο της διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου συστήματος χρηματοδότησης για το 2012.
Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.
Δικαιούχος της πράξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα απειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης” είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ. Το σύστημα διαχείρισης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου της ανωτέρω δράσης καθορίζεται στη με αρ.1.605/οικ.3.85 ΚΥΑ (ΦΕΚ 17Β/14-1-2011).
Continue reading “Απάντηση Καστανίδη στον Μαν.Στρατάκη για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.”

Υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 11229
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/2/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη.

Σε δυσμενή θέση έχουν περιέλθει το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) “ΑΡΙΑΔΝΗ” στο Ηράκλειο αλλά και τα Συμβουλευτικά του Κέντρα σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς παρουσιάζουν αδυναμία εξεύρεσης πόρων αλλά και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στην Κρήτη συμβάλλει ουσιαστικά στην επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων, μέσα από ένα πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, ωθώντας έτσι τα άτομα αυτά στην ομαλή κοινωνικοποίηση τους. Μάλιστα, το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ “ανακουφίζει” κάθε μήνα πάνω από 600 συνανθρώπους μας χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η παρεχόμενη ψυχολογική στήριξη στις οικογένειες αυτών.
Continue reading “Υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στην Κρήτη”

Αναφορές στη Βουλή 19/2/2010

Ηράκλειο, 19/2/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ.Μανόλης Σοφ. Στρατάκης, κατέθεσε στη Βουλή για τους αρμόδιους Υπουργούς τις παρακάτω αναφορές:

– Τις επιστολές της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου (ΕΦΕΕΗ) σχετικά με τα προβλήματα ασφάλισης των επιχειρήσεων του Ηρακλείου στον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ, αλλά και τις θέσεις της επί του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

– Το αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία για τη δημιουργία ισχυρής ασπίδας μέτρων προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

– Τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών σχετικά με τη νέα φορολογική και εισοδηματική πολιτική.

– Το αίτημα του Δήμου Ζαρού για χρηματοδότηση της μελέτης προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ζαρού.

– Τις απόψεις της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα, με αφορμή την έξαρση των τροχαίων.

– Τέλος, τις προτάσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο.

Νέος κίνδυνος για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ λόγω της συνεχιζόμενης αθέτησης των υποχρεώσεών τους προς τους φαρμακοποιούς του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3766
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Νέος κίνδυνος για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ λόγω της συνεχιζόμενης αθέτησης των υποχρεώσεών τους προς τους φαρμακοποιούς του Ηρακλείου.

Παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου για αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο έχει προκύψει με την εξόφληση των οφειλών του ΟΠΑΔ προς τους συμβεβλημένους με αυτόν φαρμακοποιούς, όπως τόνιζα στην Ερώτησή μου 2225/11-12-06, εδώ και δύο μήνες δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από τον Οργανισμό για την τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων.
Continue reading “Νέος κίνδυνος για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ λόγω της συνεχιζόμενης αθέτησης των υποχρεώσεών τους προς τους φαρμακοποιούς του Ηρακλείου”

Σοβαρές ελλείψεις στις δομές προστασίας και φροντίδας παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές

Continue reading “Σοβαρές ελλείψεις στις δομές προστασίας και φροντίδας παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές”