Πρόταση νόμου του Μαν.Στρατάκη για την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής (“Το επιχειρείν των πολλών”)


14/3/2012

Πρόταση νόμου του Μαν.Στρατάκη για την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής (“Το επιχειρείν των πολλών”)

32 βουλευτές συνυπέγραψαν σήμερα την Πρόταση Νόμου που επεξεργάστηκε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης: «Ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού, την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής, τη διακίνηση και διάθεση των προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και τη διασφάλιση και προώθηση της επιχειρηματικότητας».
Η πρόταση αυτή βασίζεται σε ολοκληρωμένη μελέτη του κ.Στρατάκη με τίτλο «Το επιχειρείν των πολλών» και έχει ως στόχο να κλείσει το άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας μας, με βάση και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Σύμφωνα με όλες σχεδόν τις απόψεις που καταγράφονται σχετικά με την αναγκαιότητα αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης, η ενίσχυση της παραγωγής ελληνικών προϊόντων, ιδιαίτερα σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι βασική προϋπόθεση.
Το μεγάλο πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι η αδυναμία διάθεσης των προϊόντων ιδιαίτερα όταν αυτά προέρχονται από μικρές η μεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής που αποτελούν και το μεγάλο ποσοστό στη χώρας μας. Αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας είναι η ολοκλήρωση πολλών τομέων παραγωγής να γίνεται από λιγοστές επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση τα δικά τους και μόνο συμφέροντα χωρίς κατ’ ανάγκη να ενδιαφέρονται για τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής.

Τα διάφορα κοινωνικά κινήματα που αναπτύχτηκαν ιδιαίτερα πρόσφατα όπως:
«Προτιμώ Ελληνικά – Καταναλώνουμε ότι Παράγουμε», το «κίνημα της πατάτας» κ.α. βρίσκουν απήχηση στην κοινωνία και καταδεικνύουν την αναγκαιότητα οργανωμένης παρέμβασης στη διάθεση των ελληνικών προϊόντων και τη στενότερη σχέση μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου θέλει συμβάλει ώστε να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να υπηρετεί αυτή την αναγκαιότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βασιζόμενο σε μια ορθολογική και άρτια οργανωτική δομή, ώστε με νόμιμο τρόπο και χωρίς την παρουσία των ίδιων των παραγωγών να γίνεται η διάθεση των προϊόντων τους για λογαριασμό τους αλλά και να καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Το όλο σύστημα βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο, καθώς και την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις.

Continue reading “Πρόταση νόμου του Μαν.Στρατάκη για την ανασυγκρότηση της ελληνικής παραγωγής (“Το επιχειρείν των πολλών”)”

Ομιλία Μ.Στρατάκη στο σχέδιο νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

22/2/2012

Ομιλία Μ.Στρατάκη στο σχέδιο νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Αναφέρθηκε και στο θέμα του κατακερματισμού του ENISA.

Τις προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου σχετικά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.Υποδομών: «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ».
Ο κ.Στρατάκης επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας αυστηρότερος έλεγχος όσον αφορά τις προϋποθέσεις αδειοδοτήσεων κεραιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία αλλά και να μην δημιουργούνται περιβαλλοντικά προβλήματα και αλλοιώσεις κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με έντονη τουριστική δραστηριότητα.
Γενικότερα, το σχέδιο νόμου του Υπ.Υποδομών ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες στο εθνικό δίκαιο, κάτι που είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Ο κ.Στρατάκης επεσήμανε ότι είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ θα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, «εάν μπορέσουμε μέσα από την καθολική υπηρεσία να δώσουμε τη δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων, δεμάτων μέχρι δύο κιλά».
Έτσι, απαιτείται να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και τη δυνατότητα που έχει ένας πολίτης μέσω της καθολικής υπηρεσίας να στείλει δέματα κάπου ή να στείλει το προϊόν του τυποποιημένο σε οποιονδήποτε παραλήπτη.
Continue reading “Ομιλία Μ.Στρατάκη στο σχέδιο νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.”

Μαν.Στρατάκης: «Έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας για να βγούμε από την κρίση».8/2/2012

Μαν.Στρατάκης: «Έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας για να βγούμε από την κρίση».
Σημεία ομιλίας στη συζήτηση για την κύρωση απολογισμού και ισολογισμού του κράτους, οικονομικού έτους 2010.

Μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του κράτους, οικονομικού έτους 2010, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, επεσήμανε ότι:
– Το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης μειώθηκε κατά 5%, πρωτοφανές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για προϋπολογισμό μιας χώρας και κυμάνθηκε περίπου στο 6,97% του ΑΕΠ ενώ προβλεπόταν στο 9,3%. Το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε από 15,29% σε 5,3% και το διαρθρωτικό έλλειμμα από 12,3% σε 3,4%. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για τις μεταβολές και αναπροσαρμογές που έγιναν στην οικονομία της χώρας, ενώ τα έσοδα ήταν πολύ αυξημένα κατά το 2009, όμως, υπολείπονταν από τον στόχο.
– Το μεγάλο πρόβλημα του Προϋπολογισμού του 2010 ήταν οι άμεσοι φόροι, οι οποίοι μειώθηκαν αντί να αυξηθούν όπως προβλεπόταν. Έτσι, η σχέση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων ήταν 60-40, δηλαδή πρόκειται για μία άνιση κατανομή, καθώς οι έμμεσοι φόροι είναι αυτοί που επηρεάζουν τις ευρύτατες κοινωνικές μάζες και θα έπρεπε να είναι αντίστροφη η αναλογία.
– Αδυναμία εισπραχθέντων σε σχέση με βεβαιωθέντα έσοδα, 98 δις έναντι 54δις ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι οι μηχανισμοί του κράτους πρέπει να λειτουργήσουν με διαφορετικούς ρυθμούς και αντίληψη, έτσι ώστε να δούμε καλύτερα και θεαματικότερα αποτελέσματα.
– Επιτέλους, να μας πει η Αντιπολίτευση το διαφορετικό μείγμα πολιτικής που προτείνει στους δανειστές και πως μπορεί να το επιβάλλει.
Continue reading “Μαν.Στρατάκης: «Έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας για να βγούμε από την κρίση».”

Ομιλία Μαν.Στρατάκη στο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Οικονομικών.18/1/2012

Ομιλία Μαν.Στρατάκη στο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Οικονομικών.

Σημεία ομιλίας του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Σοφ. Στρατάκη κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»:

Καυτηρίασε τα φαινόμενα υποκρισίας και μικροκομματικής σκοπιμότητας των ομιλητών των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση γιατί ενώ συμμετέχουν και έχουν λόγο, θα έπρεπε να συμβάλλουν με παρεμβάσεις και διορθώσεις για να γίνουν τα κατά τη γνώμη τους σωστά σε όλους τους τομείς και όχι να έχουν το μόνιμο ρεφραίν ότι για όλα φταίει το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο που χρειάζεται υπευθυνότητα και σοβαρότητα από όλους.
Για την τροπολογία του Υπ.Παιδείας, να μειωθεί στον 1 χρόνο η παραμονή των πρωτοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σε παραμεθόριες περιοχές, ιδιαίτερα όταν είναι γνωστό ότι διορίζεται μακριά από τον τόπο τους και μάλιστα με έναν πενιχρό μισθό.
– Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά των μαθητών και οι παροχή δανείων στους ΟΤΑ, καθώς και αυτές που αφορούν την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Continue reading “Ομιλία Μαν.Στρατάκη στο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Οικονομικών.”

Μαν.Στρατάκης: Το Υπ.Παιδείας υπονομεύει την κατασκευή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο


17/1/2012

Μαν.Στρατάκης: Το Υπ.Παιδείας υπονομεύει την κατασκευή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο.

Η πολιτική ηγεσία του Υπ.Παιδείας δεν προσήλθε στην Ολομέλεια της Βουλής για να συζητήσει την ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου, λόγω αναρμοδιότητας, όπως δηλώθηκε, και η οποία γνωστοποιήθηκε στον βουλευτή 3 μήνες μετά την κατάθεση της ερώτησης.
Για το λόγο αυτό ο βουλευτής κατήγγειλε το Υπ.Παιδείας ότι υπονομεύει την κατασκευή του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο, αλλά κυρίως υπονομεύει στην πράξη την παραμονή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), που με πολύ κόπο κατακτήθηκε το 2003 κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, την έδρα του οποίου επωφθαλμιούν πολλές άλλες χώρες εξαιτίας της σπουδαιότητάς του.
Ο κ.Στρατάκης έκανε τη δήλωση αυτή ως καταγγελία για να καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι το σχολείο τελικά θα κατασκευαστεί με ένταξή του στο ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και ότι θα καταθέσει εκ νέου την ερώτηση στο αρμόδιο, όπως δηλώθηκε, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Τί απαντά το Υπ.Εργασίας στον Μαν.Στρατάκη για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ.


9/1/2012

Τί απαντά το Υπ.Εργασίας στον Μαν.Στρατάκη για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ.

Απαντώντας στον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, ο οποίος είχε φέρει στη Βουλή το αίτημα και τη σχετική επιστολή της Δημάρχου Φαιστού κ.Πετρακογιώργη για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ στη Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Κουτρουμάνης παραθέτει πίνακα με τις θέσεις των διοικητικών υπαλλήλων (Δ.Υ) του Ιδρύματος από τον οποίο προκύπτει ότι:
Στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Ηρακλείου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλέπονται 115 θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων (ΠΕ Διοικ/κού-Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικ/κού-Λογιστικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας) και υπηρετούν 271.
Αντίστοιχα, στο Παρ/μα Αρκαλοχωρίου προβλέπονται 3 και υπηρετούν 6 διοικητικοί υπάλληλοι, στο Παρ/μα Βιάννου προβλέπονται 2 και υπηρετούν 2, στο τοπικό υποκ/μα Λιμένα Χερσονήσου προβλέπονται 17 και υπηρετούν 20, στο Παρ/μα Μοιρών προβλέπονται 5 και υπηρετούν 9, ενώ στο Τοπικό Υποκ/μα Αλικαρνασσού προβλέπονται 26 και υπηρετούν 43 διοικητικοί υπάλληλοι.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η πλειονότητα των μονάδων του Ιδρύματος στο νομό Ηρακλείου παρουσιάζουν επάρκεια προσωπικού, ωστόσο η Διοίκηση του Ιδρύματος επανεξετάζει τη λειτουργία όλων των μονάδων σε σχέση με τα πληθυσμιακά στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή, το φόρτο εργασιών και συναλλαγής των μονάδων, το χρόνο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και εργοδοτών, βάσει του πλαισίου που τίθεται με το αρ.35 του ν.4024/2011 “Αναδιοργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών/Ανακατανομή οργανικών θέσεων”.
Όσον αφορά το Παράρτημα ΙΚΑ Τυμπακίου, με την αρ.Υ20/310/18-7-11 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του από 1η Σεπτεμβρίου 2011 και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από το Παράρτημα Μοιρών.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
– Σύμφωνα με το ν.3852/2010 (Καλλικράτης), οι πρώην Δήμοι Τυμπακίου και Μοιρών ενσωματώθηκαν στο νέο δήμο Φαιστού με έδρα τις Μοίρες. Έτσι, στο νέο “Καλλικρατικό” δήμο λειτουργούσαν 2 μονάδες του ΙΚΑ, αριθμός που δεν είναι δικαιολογημένος, αναλογικά με την παρουσία του Ιδρύματος σε άλλες περιοχές της χώρας.
– Η απόσταση του Παραρτήματος Τυμπακίου από το Παράρτημα Μοιρών, το οποίο θα εξυπηρετεί την ασφαλιστική του περιοχή είναι πολύ μικρή (12χλμ περίπου) και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
– Στην περιοχή του Τυμπακίου λειτουργεί ΚΕΠ, μέσω του οποίου μπορούν να εκτελούνται ορισμένες εργασίες του ΙΚΑ (παραλαβή δικαιολογητικών και αποστολή τους στο αρμόδιο Υποκατάστημα), εργασίες που κατά κύριο λόγο πραγματοποιούνται και από τα Παραρτήματα του ΙΚΑ όταν λειτουργούν με μικρό αριθμό προσωπικού. Εξάλλου, το σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ συνοδεύεται από παράλληλες δράσεις που μειώνουν την ανάγκη επισκεψιμότητας των πολιτών στις Μονάδες.
– Τέλος, υπό το πρίσμα της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, η συνένωση των δύο Παραρτημάτων αποσκοπεί, πέρα από την εξοικονόμηση λειτουργικών πόρων χωρίς μεγάλη επιβάρυνση των συναλλασσομένων της περιοχής, και στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και στη βέλτιστη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού.

Όσον αφορά στο θέμα της συνέχισης της καταβολής των μισθωμάτων για το κτίριο που εκμίσθωνε το ΙΚΑ για τη στέγαη των υπηρεσιών του παραρτήματος Τυμπακίου, αναφέρουμε ότι από 30 Νοεμβρίου διακόπηκε η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο στεγάζονταν οι διοικητικές υπηρεσίες του εν λόγω παραρτήματος και το ακίνητο παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες του.
Η μικρή καθυστέρηση που υπήρξε οφείλεται σε προβλήματα που προέκυψαν για την εύρεση αποθηκευτικού χώρου για την τακτοποίηση των αρχείων του παραρτήματος, ζήτημα που πλέον έχει διευθετηθεί.
Επιπλέον, μολονότι η αναστολή λειτουργίας του Παραρτήματος Τυμπακίου αφορά στις υπηρεσίες ασφάλισης και όχι στις υπηρεσίες υγείας οι οποίες μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ, σημειώνεται ότι σε συνεργασία με το Δήμο Φαιστού παραχωρήθηκε δημοτικός χώρος για τη στέγαση του ιατρού του ΙΚΑ που υπηρετεί στο Τυμπάκι και έτσι από 17 Οκτωβρίου 2011 διακόπηκε η μίσθωση του κτιρίου στο οποίο στεγαζόταν ο ιατρός.

Μ.Στρατάκης: Χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους για να είναι ο προϋπολογισμός του 2012 το αναγκαίο λιθαράκι για την έξοδο από την κρίση


6/12/2011

Μ.Στρατάκης: Χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους για να είναι ο προϋπολογισμός του 2012
το αναγκαίο λιθαράκι για την έξοδο από την κρίση.

Στην τοποθέτησή του, κατά τη συζήτηση του κρατικού Προϋπολογισμού του 2012, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης τόνισε ότι η συζήτηση συμπίπτει με τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.
Τώρα που είναι γνωστά και αποδεκτά από όλους τα αίτια της κρίσης, δηλαδή η προσπάθεια του παγκόσμιου κεφαλαίου να συσσωρεύσει τον πλούτο σε πολύ λίγα χέρια με διάφορες μεθόδους, είναι η κατάλληλη στιγμή να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.
«Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να βάλουν φραγμούς σε αυτή την εξέλιξη, διαφορετικά η κατάσταση θα διαιωνίζεται παρά τις όποιες διορθώσεις με τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα και τα λοιπά παρεμβατικά μέτρα», ανέφερε.
Στη σημερινή συγκυρία, όμως, με δεδομένη τη συγκυβέρνηση ορισμένων πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, θα μπορούσαν τουλάχιστον αυτές να συγκλίνουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπει φραγμός, δίνοντας το έναυσμα στις συντηρητικές πλειοψηφίες της Ευρώπης να σταματήσουν αυτή την κρίση που είναι δυστυχώς απόρροια της δική τους νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας.
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε ένα διογκωμένο κράτος αγνοώντας τα προβλήματα, καθώς γινόταν μέτρηση των τάσεων που επηρεάζονταν δυστυχώς μόνο από την κατανάλωση και όχι από την παραγωγή και άρα ζούσαμε σε μία εικονική πραγματικότητα.
«Αυτές οι επισημάνσεις δεν είναι τωρινές, τις είχα διατυπώσει ήδη στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2005», τόνισε ο κ.Στρατάκης.
Continue reading “Μ.Στρατάκης: Χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους για να είναι ο προϋπολογισμός του 2012 το αναγκαίο λιθαράκι για την έξοδο από την κρίση”

Μ.Στρατάκης: Χρειάζεται εγρήγορση και μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίλυση των αιτημάτων των αγροτών


30/11/2011

Μ.Στρατάκης: Χρειάζεται εγρήγορση και μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίλυση των αιτημάτων των αγροτών.

Παρά το γεγονός ότι στην ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη περιέχονταν 15 αιτήματα των αγροτών της Κρήτης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Ροντούλης, κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έδωσε απαντήσεις για ορισμένα μόνο απ’ αυτά.
Έτσι, σε σχέση με τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Κρήτης, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι βάσει του άρθρου 68 του Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/2009, υπάρχει μια ειδική ενίσχυση που δίδεται όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σ’ όλους τους Έλληνες κτηνοτρόφους, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επίσης, για πρώτη φορά από φέτος λειτουργεί ειδικός κωδικός στον ΕΛΓΑ, στον οποίο μπαίνουν αποκλειστικά οι ασφαλιστικές εισφορές των κτηνοτρόφων, προκειμένου στη συνέχεια να δίδονται σ’ αυτούς όσο το δυνατόν δικαιότερες αποζημιώσεις. Μάλιστα, η αναλογία εισφορών έναντι των αποζημιώσεων είναι τρία προς δύο.
Σχετικά με το κόστος των ζωοτροφών, εξετάζεται η ένταξη της Κρήτης (που μέχρι στιγμής αποκλείεται λόγω πληθυσμιακού μεγέθους) στο ειδικό πρόγραμμα επιδότησης των μεταφορών των ζωοτροφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος, σε σχέση με τις εξισωτικές αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, ο κ.Ροντούλης δεσμέυτηκε ότι για τα έτη 2008, 2009 και 2010 συνολικά, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2012.
Από την πλευρά του ο κ.Στρατάκης, αναγνώρισε τη μέχρι στιγμής προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ να δώσει λύσεις στα αιτήματα των αγροτών, αλλά επεσήμανε ότι ίσως αυτό δεν φτάνει και χρειάζεται εντονότερη προσπάθεια και ταχύτητα ώστε να προλάβουμε τις εξελίξεις στα συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Continue reading “Μ.Στρατάκης: Χρειάζεται εγρήγορση και μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίλυση των αιτημάτων των αγροτών”

Μ.Στρατάκης: Το πρωτογενές πλεόνασμα που θα φέρει ο προϋπολογισμός του 2012, ελπίδα για την ανάταξη της οικονομίας


24/11/2011

Μ.Στρατάκης: Το πρωτογενές πλεόνασμα που θα φέρει ο προϋπολογισμός του 2012,
ελπίδα για την ανάταξη της οικονομίας.

Μιλώντας την Τετάρτη στην Επιτροπή Οικονομικών κατά τη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης επεσήμανε ότι ακόμη και σήμερα, 45 ημέρες μετά τη συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να μην προσδιορίζει αυτό το διαφορετικό «μείγμα» πολιτικής που διατυμπανίζει σε κάθε περίπτωση.
Ο κ.Στρατάκης τόνισε ότι το σήριαλ της υπογραφής από τον κ.Σαμαρά έληξε μετά την ομιλία του Υπ.Οικονομικών στην Επιτροπή, αν και θα ήταν περισσότερο χρήσιμο οι διαφορετικές πολιτικές για τις οποίες γίνεται αναφορά στην επιστολή του, να κατατεθούν τώρα στον προϋπολογισμό.
Ο προϋπολογισμός του 2012 στοχεύει να δημιουργήσει μετά από πολλά χρόνια πρωτογενές πλεόνασμα και η συμβολή όλων μας είναι πολύ σημαντική «όποια και αν είναι η κυβέρνηση μετά τις εκλογές όποτε και αν γίνουν».
Και συνέχισε: «Είμαστε όντως σε μια διαφορετική φάση, καθώς τρία κόμματα στηρίζουν τη νέα κυβέρνηση, ξεπερνώντας ιδεολογικά προτάγματα και γι΄αυτό χρειάζεται να ξεπεράσουμε τη ρητορική του παρελθόντος και να συμβάλουμε όσο γίνεται περισσότερο προκειμένου να ξεπεραστούν υπαρκτά προβλήματα».
Όμως, ο προϋπολογισμός έχει και τα αρνητικά του, γιατί εξακολουθεί να έχει σχέση άμεσων προς έμμεσους φόρους 40 προς 60 και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορέσαμε ακομα να πάρουμε όσα πρέπει απ’ αυτούς που τα έχουν.
Continue reading “Μ.Στρατάκης: Το πρωτογενές πλεόνασμα που θα φέρει ο προϋπολογισμός του 2012, ελπίδα για την ανάταξη της οικονομίας”

Με την υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου θα μπορέσει να δοθεί ρευστότητα στην αγορά μέσω των τραπεζών


22/11/2011

Με την υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου θα μπορέσει να δοθεί ρευστότητα στην αγορά μέσω των τραπεζών.
Διαβεβαίωση του Αναπ.Υπουργού Οικονομικών στον Μαν.Στρατάκη.

Τη διαβεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ.Σαχινίδη ότι με την υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα θωρακιστεί κεφαλαιακά αλλά και η οικονομία θα αποκτήσει νέα ρευστότητα, απέσπασε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης κατά τη συζήτηση ερώτησής του στη Βουλή αναφορικά με τις παράνομες τακτικές των τραπεζών σε βάρος της αγοράς.
Ο κ.Στρατάκης επικαλούμενος σύσκεψη φορέων του εμπορικού κόσμου του Ηρακλείου, στην οποία καταγγέλθηκαν παράνομες πρακτικές από πλευράς τραπεζών, επεσήμανε ότι “όταν το κράτος έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια αφειδώς τη στήριξή του στις τράπεζες, τότε και οι τράπεζες πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να διαθέσουν όσα διαθέσιμα έχουν στην πραγματική οικονομία”.
Από την πλευρά του ο Αναπλ.Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι με αφορμή την ερώτηση του κ.Στρατάκη έγινε έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς για καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών σε βάρος δανειοληπτών. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι υπήρξαν καταχρηστικές παρεμβάσεις στις προμήθειες από πιστωτικές κάρτες, στην είσπραξη ποσών πέραν των προβλεπομένων τόκων και στην αφαίρεση ποσών από λογαριασμούς μισθοδοσίας. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα επιβληθούν ποινές στις τράπεζες, όταν ολοκληρωθεί η ελεγκτική διαδικασία, με στόχο να μπει φραγμός στην εκμετάλλευση των καταναλωτών.
Τέλος, ο Αναπλ.Υπουργός δεσμεύτηκε μετά την υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου και τη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης προς την Ελλάδα, ύψους 130 δις, να ενισχυθούν οι τράπεζες για να αυξηθεί η ρευστότητά τους ώστε να μπορούν να δανειοδοτήσουν με μεγαλύτερη άνεση επιχειρήσεις και πρόσωπα, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.