Ανάγκη λήψης μέτρων για τη χρήση ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Αριθμός πρωτ: 9794
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/4/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη λήψης μέτρων για τη χρήση ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τον κίνδυνο παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αντιμετωπίζει η χώρα μας για την αδράνεια που επιδεικνύει η ελληνική Κυβέρνηση στη διεύρυνση της χρήσης της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Continue reading “Ανάγκη λήψης μέτρων για τη χρήση ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)”