Η αλήθεια για τη μεταφορά της έδρας του ENISA*

(*) του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη
πρ. Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

Διαβλέπω μια προσπάθεια ωραιοποίησης του αποτελέσματος της νέας Συμφωνίας Έδρας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και τη μεταφορά της έδρας του στην Αθήνα.

Διερωτώμαι, όμως, για τα δύο άρθρα της Συμφωνίας:
– Το άρθρο 1 αναφέρεται στη διατήρηση του γραφείου στο Ηράκλειο για τη διευκόλυνση της μεταφοράς της έδρας, χωρίς να αναφέρει εάν εναπομένουν σ’ αυτό κάποιες αρμοδιότητες και ποιες.
– Όμως το άρθρο 21, παρ.3 είναι αυτό που υποδηλώνει προθέσεις για το τι μέλλει γενέσθαι, ιδιαίτερα τώρα που ο ENISA έχει και τις αρμοδιότητες για την κυβερνοασφάλεια.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο μιλάει για δυνατότητα καταγγελίας της Συμφωνίας από οποιοδήποτε από τα μέρη και σαφώς υποκρύπτει τη δυνατότητα μεταφοράς της έδρας εκτός Ελλάδας, με το ίδιο σκεπτικό που πάει στην Αθήνα, δηλαδή την προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιστημονικού επιπέδου.

Παρόμοιο άρθρο δεν υπήρχε στην πρώτη Συμφωνία Έδρας και αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Αυτά προς γνώση όσων ψηφίζουν ή συνετέλεσαν σ’ αυτή την εξέλιξη που πραγματικά υποβαθμίζει τη χώρα και την καθηλώνει σε ένα ρόλο συμπληρωματικό των ισχυρών της Ευρώπης και που σε καμία περίπτωση δεν προάγει τις αρχές της περιφερειοποίησης και της αποκέντρωσης δομών και αρμοδιοτήτων, κάτι που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τις νέες τεχνολογίες και ήταν και το βασικό επιχείρημα που κυριάρχησε στο Συμβούλιο Υπουργών το 2003 που τότε, στην κυριολεξία, δόθηκε η έδρα του Οργανισμού στο Ηράκλειο.

Ηράκλειο, 18 Σεπτεμβρίου 2019