Άλυτο παραμένει το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης


Αριθμός πρωτ: 11414
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Άλυτο παραμένει το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης.

Στην απάντηση της 7626/10-02-06 Ερώτησής μου αναφέρεται ότι, η ΔΕΗ Α.Ε. υπέβαλε από 01-07-2005 αίτηση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 205MW στη θέση Κορακιά του Δήμου Γαζίου Ν.Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια.
Περαιτέρω, μετά από σχετική επιστολή της ΡΑΕ, υπέβαλε τα στοιχεία που απαιτούνται, επισημαίνοντας ότι με βάση το αρχικό αίτημά της για τη βέλτιστη χωροθέτηση των μονάδων και την οικονομικότητα του όλου σχεδιασμού είναι απολύτως αναγκαίο να γίνει από τη ΔΕΗ η συνολική μελέτη του νέου ΘΗΣ Κορακιάς, ήτοι των αρχικών 250 MW καθώς και επομένων 250MW που σχετίζονται με την μετεγκατάσταση ισχύος του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.
Η ΔΕΗ στις 15-09-05 προέβη στις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στον Τύπο και η ΡΑΕ, στην από 23-02-06 συνεδρίασή της, γνωμοδότησε θετικά σχετικά με την ως άνω κατασκευή.
Ωστόσο καμία εξέλιξη δεν υπάρχει τους τελευταίου μήνες σχετικά με τις διαδικασίες κατασκευής, αποδεικνύοντας την αναβλητικότητα του Υπουργείου για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Έντονες είναι οι ανησυχίες και από στελέχη και τεχνικούς της ΔΕΗ που εκφράζουν το φόβο να προκληθεί ακόμα και μπλακ αουτ καθώς η συνεχής ανάπτυξη του σταθμού του Αθερινόλακκου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες, δημιουργεί πρόβλημα στις γραμμές μεταφοράς και στην ευστάθεια του συστήματος.
Επιπλέον, με βάση τη διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι η ΡΑΕ θα επανεξετάσει το ζήτημα διασύνδεσης της Κρήτης με το διασυνδεδεμένο Σύστημα και ότι στο πρώτο στάδιο αυτής της διερεύνησης περιλαμβάνονται προκαταρκτικές μελέτες από τις οποίες αναμένεται να αναδειχθεί, εκτός των άλλων, και το μέγεθος του συμβατικού δυναμικού παραγωγής που θα πρέπει να διατηρείται ή και να λειτουργεί στην Κρήτη σε περίπτωση διασύνδεσής της, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο απρόσκοπτος εφοδιασμός του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ποιο είναι αυτό για την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού στην Κορακιά και την μετεγκατάσταση του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.
2. Αν έχουν γίνει οι προκαταρκτικές μελέτες και ποιος θα είναι ο σχεδιασμός σε περίπτωση διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης