Άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τιμών και κόστους αγροτικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 2624
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τιμών και κόστους αγροτικών προϊόντων.

Στην Ερώτησή μου 14189/18-9-06, είχα επισημάνει την αρνητική διαφορά μεταξύ τιμών και κόστους των αγροτικών προϊόντων η οποία επιβεβαιώνει τον οικονομικό μαρασμό που υφίσταται ο αγροτικός τομέας της χώρας μας και την ανάγκη λήψεις άμεσων μέτρων από την Κυβέρνηση.
Στην απάντηση του Υπουργείου, γίνεται προσπάθεια στρέβλωσης ακόμα και των ίδιων των πραγματικών στοιχείων της ΕΣΥΕ που καταγράφουν την αρνητική αυτή διαφορά μεταξύ τιμών και κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ενώ όπως επισημαίνεται ο ποιο αντιπροσωπευτικός δείκτης, είναι εκείνος που κάνει τη σύγκριση της υφιστάμενης ανά μήνα κατάστασης, σε μια προσπάθεια να μη φαίνεται η μεγάλη απόκλιση.
Επειδή όπως διατείνεται το Υπουργείο, το κατά κεφαλήν γεωργικό εισόδημα δεν εξαρτάται μόνο από τις μεταβολές των τιμών γεωργικών προϊόντων ή του κόστους παραγωγής, αλλά και από παράγοντες όπως ο όγκος της παραγωγής, ο όγκος των αναλώσιμών (λιπάσματα, φάρμακα, ζωοτροφές), οι εθνικές και κοινωνικές επιδοτήσεις, οι αποσβέσεις καθώς και οι μεταβολές στο μέγεθος του αγροτικού πληθυσμού.
Επειδή πρόκειται για εμφανή εμπαιγμό του Υπουργείου προς τους αγρότες της χώρας, αφού από τη μια πλευρά η μη παραδοχή της τραγικής πραγματικότητας που βιώνουν οι αγρότες, αλλά και της προσπάθειας στρέβλωσής της , αφού είναι απορίας άξιο πως μπορεί το Υπουργείο να δέχεται σαν πιο αξιόπιστο και αντικειμενικό δείκτη σύγκρισης τιμής-κόστους, μόνο, ανά μήνα και να θεωρεί ότι παράγοντες όπως η μεταβολή του μεγέθους του αγροτικού πληθυσμού, των αποσβέσεων ή των εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων μπορούν επηρεάζουν σε μηνιαία βάση.
Επειδή με τα νέα στοιχεία της ΕΣΥΕ η διαφορά μεταξύ τιμής και κόστους των αγροτικών προϊόντων είναι όχι μόνο αρνητική αλλά έχει επιπλέον αυξηθεί, τόσο για το 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου φέτος, όσο και για το 12μηνο Οκτωβρίου 2005- Οκτωβρίου 2006.
Επειδή για το 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου φέτος οι τιμές των παραγωγών και κτηνοτρόφων μειώθηκαν κατά 2,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ενώ το κόστος για το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 3,1%. Επειδή για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2006 η διαφορά διατηρείται για ένα ακόμη μήνα με αρνητικό πρόσημο, στο 5,8%

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Σε ποια συγκεκριμένα μέτρα, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προτίθεται να προβεί προκειμένου να ανακουφιστούν οι Έλληνες αγρότες και να σταματήσει ο οικονομικός μαρασμός τον οποίο έχουν περιέλθει και την αποκλειστική ευθύνη φέρει η Κυβέρνηση, αφού τα στοιχεία της ΕΣΥΕ είναι αδιάψευστος μάρτυρας όπως επίσης και η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι παραγωγοί της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης