Έλλειμμα πληροφόρησης για τους νέους αγρότες του νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4489
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειμμα πληροφόρησης για τους νέους αγρότες του νομού Ηρακλείου.

Έλλειμμα πληροφόρησης για τους νέους αγρότες του νομού Ηρακλείου διαπίστωσαν ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ, κατά τη διάρκεια ημερίδας για την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα και στο χώρο της υπαίθρου.
Συγκεκριμένα, όπως κατέδειξε η έρευνα σε δείγμα 855 νέων αγροτών, δύο στους τρεις αγρότες αγνοούν την ύπαρξη των σχεδίων βελτίωσης και του προγράμματος των νέων αγροτών και ένας στους πέντε δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης.
Η επισήμανση της ανάγκης για σωστή εκπαίδευση και διαρκούς ενημέρωσης των νέων αγροτών, είχε γίνει και στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού σεμιναρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών και το τμήμα νέων αγροτών της ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. , για την οποία είχα υπερθεματίσει με την 4024/7-2-07 Ερώτησή μου.
Επειδή το 80% των νέων αγροτών, σύμφωνα με την έρευνα, θεωρεί τη γραφειοκρατία ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης στον τομέα αυτό.
Επειδή είναι υποχρέωση της πολιτείας να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα, καθώς και να είναι αρωγός των νέων που θέλουν να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να ασχοληθούν με τη γεωργία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

1) Αν προτίθεται να πραγματοποιεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα ουσιαστικές ενημερωτικές εκστρατείες, προκειμένου να πληροφορούνται οι νέοι αγρότες, ακόμα και των απομακρυσμένων περιοχών, για τα σχέδια βελτίωσης, καθώς και για όσα προγράμματα τους αφορούν.
2) Αν πρόκειται να απλοποιηθούν οι διαδικασίες συμμετοχής στα προγράμματα που αφορούν στους νέους αγρότες, ούτως ώστε να μην αποτελεί η γραφειοκρατία αποτρεπτικό παράγοντα για να λαμβάνουν μέρος σε αυτά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης