Έλλειψη πολιτικής για την ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών στη χώρα μας


Αριθμός πρωτ: 3605
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη πολιτικής για την ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών στη χώρα μας

Η μελέτη του Ινστιτούτου Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝ.Α.Σ.Ο.) για τα βιοκαύσιμα αναδεικνύει την έλλειψη στρατηγικής και πλαισίου άσκησης πολιτικής στο κρίσιμο ζήτημα των ενεργειακών καλλιεργειών στη χώρα μας. Όπως τονίστηκε στην παρουσίαση της μελέτης, η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. τον ερχόμενο Μάρτιο θα έχει ως κυρίαρχο θέμα την παραγωγή βιοκαυσίμων, ωστόσο η Κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της «ενεργειακής γεωργίας».
Την ανάγκη να προωθηθούν οι ενεργειακές καλλιέργειες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, καθώς και άλλα βιοκαύσιμα, έχω τονίσει και με παλαιότερες Ερωτήσεις, με πιο πρόσφατη την 10564/10-5-06, αλλά το ζήτημα δεν έχει αντιμετωπιστεί με την απαραίτητη προσοχή.
Η μελέτη του ΙΝΑΣΟ καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα που επιβάλλεται να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων στη χώρα μας. Ειδικότερα, τονίζεται ότι απαιτούνται οικονομικά κίνητρα για την στήριξη και των τριών κύριων φάσεων της βιομετατροπής. Κυρίως στην παραγωγή της ενεργειακής πρώτης ύλης, επισημαίνεται ότι χρειάζεται να υπάρξει μια πρόσθετη επιδότηση της τάξης των 180 εκ. Ευρώ κατ’ έτος, από τα οποία ένα μέρος θα μπορούσε να καλυφθεί από το Δ’ ΚΠΣ. Αλλά και για την δημιουργία μονάδων βιομετατροπής, το δεύτερο στάδιο, που προηγείται της διάθεσης του τελικού προιόντος, υπολογίζονται ότι απαιτούνται επενδύσεις ύψους 720 εκ. Ευρώ μέχρι το 2010. Για τις παραπάνω επενδύσεις θεωρείται στη μελέτη ότι ένα εύλογο μέσο ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης θα έπρεπε να ανέρχεται σε 40%.
Επειδή ο Πρωτογενής Τομέας εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και πολλές περιφέρειες, όπως η Κρήτη, προσφέρονται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών.
Επειδή η μελέτη του ΙΝΑΣΟ προσφέρει χρήσιμες κατευθύνσεις για την ανάπτηξη ενεργειακών καλλιεργειών και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη στρατηγικής στον τομέα αυτό,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να λάβουν υπόψη τους και να αξιοποιήσουν τα τεχνικοοικονομικά συμπεράσματα της μελέτης του Ινστιτούτου Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας, για την ανάπτυξη στρατηγικής και πλαισίου πολιτικής με σκοπό την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης