Ένταξη έργων Εθνικού Κτηματολογίου στο πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας


Αριθμός πρωτ: 13133
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Ένταξη έργων Εθνικού Κτηματολογίου στο πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στην απάντηση της Ερώτησής μου 9198/29-3-05, αναφέρεται ότι, για τη δημιουργία της απαραίτητης πληροφοριακής υποδομής, προκειμένου η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου σε ολόκληρη τη χώρα να είναι αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη, εντάχθηκαν στο Μέτρο 2.9 «Υποδομή δεδομένων και Τεχνολογιών Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο» του Γ’ Κ.Π.Σ., έργα ύψους 79,7 εκατομμυρίων ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, υπάρχει ο κίνδυνος πολλά έργα, λόγω προσφυγών, να μην ενταχθούν εξαιτίας της λήξεως των προθεσμιών.
Επειδή πρόσφατα στη Βουλή έγινε εκ νέου επίκληση των παραπάνω δεσμεύσεών σας.
Επειδή το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι έργο πρώτης προτεραιότητας, το οποίο όμως, στην πράξη, έχει σταματήσει αφού δεν προχωρεί η ένταξη νέων περιοχών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί :
1) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία των έργων του Μέτρου 2.9 της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο, με δεδομένους τους κινδύνους που υπάρχουν.
2) Εάν έχουν προκηρυχθεί τα παραπάνω έργα και εάν έχει γίνει η ανάθεσή τους και σε καταφατική περίπτωση πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης