Ένταξη ειδικοτήτων εργαζομένων στους ΟΤΑ, στο θεσμό των βαρέων και ανθυγιεινών

Αριθμός πρωτ: 4122
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ένταξη ειδικοτήτων εργαζομένων στους ΟΤΑ, στο θεσμό των βαρέων και ανθυγιεινών.

Η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ορισμένων ειδικοτήτων, των εργαζομένων στους ΟΤΑ, οι οποίες, εάν ασκούνταν στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσαν να υπαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας του ΙΚΑ, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα από την Κυβέρνηση.
Επειδή η Κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό το μόνο το οποίο πράττει είναι να δηλώνει αόριστα και χωρίς κανένα σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα την υπαγωγή νέων κατηγοριών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Επειδή οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, των οποίων οι αντίστοιχες ειδικότητες στον ιδιωτικό τομέα ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά, αντιμετωπίζουν τους κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από τη φύση της δουλειάς τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τα εχέγγυα που μπορεί να τους παράσχει η Πολιτεία,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, να υλοποιήσουν την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των ειδικοτήτων των εργαζομένων στους ΟΤΑ, οι οποίες πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας του ΙΚΑ και οι οποίες στον ιδιωτικό τομέα εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης