Ένταξη στο ασφάλιστρο 1% των σπουδαστών κομμωτικής στα ΤΕΕ Α’ και Β’ κύκλου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αριθμός πρωτ: 1740
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ένταξη στο ασφάλιστρο 1% των σπουδαστών κομμωτικής στα ΤΕΕ Α’ και Β’ κύκλου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συνδικαλιστικοί φορείς Κομμωτών και Κουρέων επισημαίνουν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της κομμωτικής τέχνης, οι οποίοι φοιτούν στα ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ.
Πρόκειται συγκεκριμένα για τη μη ενεργοποίηση στην πράξη του Ν. 3105/2003, βάσει του οποίου οι μαθητές και οι μαθήτριες Α’ και Β’ κύκλου ΤΕΕ εντάσσονται στο ασφάλιστρο 1%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11§5 του Ν. 2837/2000, όπως συμβαίνει και με τις Σχολές του ΟΑΕΔ.
Οι συνδικαλιστικοί φορείς Κομμωτών και Κουρέων επισημαίνουν την ανάγκη, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ να εντάσσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της κομμωτικής τέχνης των ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ, στο ασφάλιστρο 1% και να μη θέτουν πλέον προσκόμματα για την υπαγωγή τους στην ευεργετική αυτή διάταξη του νόμου.
Επειδή κατ’ επανάληψη έχει τονιστεί αυτό το πρόβλημα των μαθητών και μαθητριών των ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ, το οποίο, όπως επισημαίνουν, καθιστά τη θέση τους μειονεκτικότερη, σε σχέση με τους σπουδαστές των σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι απολαμβάνουν το προνόμιο της πρακτικής άσκησης σε εργοδότες με βάση την πιο πάνω διάταξη.
Επειδή στην πράξη η πρακτική άσκηση μόνο στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος δεν επαρκεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν σε εργοδότες, οι οποίοι όμως για ευνόητους λόγους προτιμούν σπουδαστές των σχολών του ΟΑΕΔ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να διευκολύνει την ένταξη των μαθητών των ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ που κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε κουρεία και κομμωτήρια στο ασφάλιστρο του 1%, εντέλλοντας το ΙΚΑ να υπαγάγει τους σπουδαστές στην ευεργετική διάταξη του ισχύοντος νόμου.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης