Αδιαφορία της πολιτείας στην εκπαίδευση παιδιών με αδυναμία παρακολούθησης του κανονικού σχολείου εξαιτίας δυσλεξίας, μαθησιακής δυσκολίας, ιδιοφυϊας, κ.λ.π.

Αριθμός πρωτ: 4780
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδιαφορία της πολιτείας στην εκπαίδευση παιδιών με αδυναμία παρακολούθησης του κανονικού σχολείου εξαιτίας δυσλεξίας, μαθησιακής δυσκολίας, ιδιοφυϊας, κ.λ.π.

Παρόλο που ο έλεγχος του Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) δεν έχει πραγματοποιηθεί στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου Ασημίου, τα δέκα παιδιά του Γυμνασίου που έχουν εντοπιστεί με προβλήματα δυσλεξίας στην κυριολεξία έχουν αφεθεί στην τύχη τους.
Παρά το ότι διακαιολογείται πλήρως η δημιουργία τμήματος ένταξης στο ίδιο το Γυμνάσιο Ασημίου, οι αρμόδιοι φορείς ομιλούν για μεταφορά των παιδιών στο Ηράκλειο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους.
Ακόμη, παρόλο που το πρόβλημα θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί από την περίοδο των σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο, εντούτοις λόγω έλλειψης εκπαιδευμένου προσωπικού δεν έχει γίνει τίποτα και οι γονείς αγωνιούν και διαμαρτύρονται για αυτήν την αδιαφορία της πολιτείας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να δώσει εντολή για τη δημιουργία στο Γυμνάσιο Ασημίου τμήματος ένταξης για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με δεδομένο ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου.
2) Εάν προτίθεται να διαθέσει κατάλληλο προσωπικό για έλεγχο των παιδιών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης