Αδικίες στην προκήρυξη του προγράμματος νέων αγροτών


Αριθμός πρωτ: 11656
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδικίες στην προκήρυξη του προγράμματος νέων αγροτών.

Μεγάλη αναστάτωση δημιουργήθηκε στους νέους της επαρχίας από τις αδικίες που προκαλεί η προκήρυξη του προγράμματος για την ένταξη νέων αγροτών. Με την εκδοθείσα υπουργική απόφαση, το χρονικό διάστημα της ένταξης είναι από 06-09-05 μέχρι 14-07-06.
Επειδή η προκήρυξη του προγράμματος των νέων αγροτών του περασμένου έτους έληξε στις 10-06-05, δεν μπορούν να ενταχθούν στο φετινό πρόγραμμα όσοι νέοι εγκαταστάθηκαν από 11-06-05 έως 06-09-05. Επίσης δε γίνεται καμία αναφορά για όσους νέους που για οποιοδήποτε λόγο απορρίφθηκαν από την περυσινή προκήρυξη αφού και αυτοί είναι εκτός χρονοδιαγράμματος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Εάν προτίθεται να άρει τις αδικίες που προκαλεί η προκήρυξη του προγράμματος νέων αγροτών, προκειμένου να συμπεριλάβει όσους εγκαταστάθηκαν στο χρονικό διάστημα από 11-06-05 (λήξη του περυσινού) μέχρι 06-09-05 (έναρξη του φετινού) και
2. Με ποιο τρόπο προτίθεται να καλύψει όσες περιπτώσεις δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με την προηγούμενη προκήρυξη αν και είχαν τις προϋποθέσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)