Αδράνεια της Κυβέρνησης για την έκδοση Π.Δ που καθορίζει την κάλυψη του κόστους εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία

Αριθμός πρωτ: 4665
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδράνεια της Κυβέρνησης για την έκδοση Π.Δ που καθορίζει την κάλυψη του κόστους εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την ψήφιση του νόμου 3305/2005 για την Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τίποτα δεν έχει γίνει για την κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Στην απάντηση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στην Ερώτησή μου 4518/14-11-2005, σχετικά με την κάλυψη του κόστους από τα ασφαλιστικά ταμεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά και της θεραπευτικής αγωγής που απαιτείται, υπήρχε η δέσμευση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3305/2005, έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, από τα συναρμόδια Υπουργεία στο οποίο μετά την εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θα καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κάλυψης από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, των μεθόδων και των δαπανών εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Ωστόσο η στάση της Κυβέρνησης για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά χιλιάδες ζευγάρια στη χώρα μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας και θέλουν να αποκτήσουν παιδί, είναι χαρακτηριστική και απαράδεκτη αφού κωλυσιεργεί και ουσιαστικά ακυρώνει ένα νόμο που η ίδια έχει ψηφίσει εδώ και δύο χρόνια.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Πότε προτίθενται να προβούν στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει την εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την κάλυψη του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης και της θεραπευτικής αγωγής από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης