Αδυναμίες του συστήματος ενιαίας ενίσχυσης στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Αριθμός πρωτ: 3424
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδυναμίες του συστήματος ενιαίας ενίσχυσης στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Ηρακλείου σε πρόσφατη επιστολή του αναφέρει ένα αξιόλογο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν και αφορούν στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο νέο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης.
Τα μέλη του Συλλόγου επισημαίνουν τον κίνδυνο να χάσουν κτηνοτρόφοι και παραγωγοί τα δικαιώματα αιγοπροβάτων που απέκτησαν μετά το 2002 έως και το 2005 όχι μόνο λόγω άγνοιας και ελλιπούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων αλλά και λόγω αδυναμίας του ίδιου του συστήματος που δεν κατάφερε να δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούσαν μεταβολές δικαιωμάτων, συμπληρωματικά δικαιώματα ή δικαιώματα νέων κτηνοτρόφων μετά το 2002.
Επειδή ο κίνδυνος απώλειας δικαιωμάτων είναι ορατός και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις δικαιούχων που μπορεί να μείνουν εκτός συστήματος επιδότησης ή με ελάχιστα δικαιώματα σε σχέση με το πραγματικό μέγεθος της εκμετάλλευσης τους.
Επειδή επικρατεί μεγάλη ανησυχία στους παραγωγούς και κτηνοτρόφους για την ορθή εφαρμογή του συστήματος καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για την εφαρμογή ενός πολύπλοκου και δυσνόητου συστήματος στις συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας με πρωτόγνωρο αντικείμενο και την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού.
Επειδή εντείνεται η αγωνία των κτηνοτρόφων ειδικά εκείνων των οποίων οι περιπτώσεις είναι περίπλοκες και χρήζουν επανεξέτασης με ιδιαίτερη προσοχή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δεχτεί τις ενστάσεις που έθεσε υπόψη του ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Ηρακλείου και τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την ορθή επανεξέτασή τους και την απόδοση μιας δίκαιης λύσης σε παραγωγούς και κτηνοτρόφους που δεν ευθύνονται κατά βάση για το καθεστώς «ομηρίας» στο οποίο έχουν επεισέλθει.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης