Αθέτηση του Υπουργείου στις δεσμεύσεις του για διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας

Αριθμός πρωτ: 3295
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αθέτηση του Υπουργείου στις δεσμεύσεις του για διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας.

Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, Γερμανικής ή Γαλλικής, στα δημοτικά σχολεία όλης της χώρας για τη φετινή σχολική χρονιά, όχι μόνο άρχισε τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά επιπλέον δεν έγινε για το σύνολο των σχολείων και των μαθητών που προβλεπόταν.
Μετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε ορισμένα δημοτικά σχολεία της χώρας, μεταξύ αυτών και πέντε σχολεία του νομού Ηρακλείου, υπήρξε δέσμευση του Υπουργείου για εφαρμογή σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας.
Επειδή βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της σχολικής χρονιάς και έχει προσληφθεί μόλις το 50% των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε όλα τα δημοτικά σχολεία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το πολύ σοβαρό πρόβλημα της δημιουργίας μαθητών δύο ταχυτήτων.
Επειδή επιπλέον προβλήματα δημιουργούνται και στους Διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι δεν μπορούν να καταρτίσουν τα προγράμματα των διδακτικών ωρών, εξαιτίας αυτών των δυσλειτουργιών.
Επειδή με την Ερώτησή μου 2342/13-12-06, είχα επισημάνει το πρόβλημα και είχατε δεσμευτεί ότι η διαδικασία πρόσληψης των ωρομίσθιων καθηγητών Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας θα ολοκληρωθεί άμεσα, χωρίς όμως τελικά να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτικών Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αφού βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα πέραν των πολλών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, να έχει ανακύψει το πολύ σοβαρό πρόβλημα της δημιουργίας μαθητών δύο ταχυτήτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης