Αιτήματα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 4605
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

Στην Ερώτησή μου 9336/29-03-06 είχα επισημάνει την ανάγκη αντιμετώπισης των δίκαιων αιτημάτων των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών προκειμένου να δοθεί τέλος στην «ομηρία» τους, με την αύξηση του ρυθμού διορισμού τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εντούτοις, η δράση του Υπουργείου προς αυτήν την κατεύθυνση εξακολουθεί να είναι ελλιπέστατη, αφού η απορρόφηση εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση κάθε άλλο παρά ανάλογη του μαθητικού δυναμικού είναι. Για αυτό οι Αναπληρωτές ζητούν, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση πρόσθετων μόνιμων διορισμών καθώς και τη θέσπιση «μέγιστου χρόνου αναπλήρωσης» τα δύο διδακτικά έτη.
Επειδή τα θεσμικά αιτήματα των Αναπληρωτών σχετικά με το διορισμό και τη μοριοδότησή τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν από το Υπουργείο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται και πότε να προβεί στην ικανοποίηση των αιτημάτων των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών προκειμένου το πρόβλημα της ανεπαρκούς απορρόφησης και αναπόφευκτης «ομηρίας» αυτών των εκπαιδευτικών να μην αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης