Αμίαντος στο Δημοτικό Σχολείο του Ιδρύματος της Μονής Καλυβιανής

Αριθμός πρωτ: 4776
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αμίαντος στο Δημοτικό Σχολείο του Ιδρύματος της Μονής Καλυβιανής.

Εκτεθειμένες στον αμίαντο που βρίσκεται σε πολλά σημεία της αυλής είναι οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου του Ιδρύματος της Μονής Καλυβιανής.
Όπως καταγγέλλει ο δάσκαλος του Σχολείου, το εν λόγω κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τον αμίαντο καθώς είναι τοποθετημένος σε πολλά σημεία στο έδαφος και στα παρτέρια της αυλής, με συνέπεια οι μαθήτριες να έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με το καρκινογόνο υλικό. Και ενώ σε άλλα σχολεία έχει αφαιρεθεί ο αμίαντος που είχε χρησιμοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις και πριν γίνουν γνωστές οι βλαβερές του ιδιότητες για οροφή, στο Σχολείο της Μονής Καλυβιανής οι εργασίες αφαίρεσης έχουν σταματήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η υγεία των μαθητριών αλλά και των δασκάλων να είναι εκτεθειμένη.
Επειδή είναι γνωστές οι πολύ βλαβερές, επικίνδυνες και καρκινογόνες ιδιότητες του αμίαντου.
Επειδή κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση αφαίρεση του επικίνδυνου υλικού από την αυλή του Δημοτικού Σχολείου της Μονής Καλυβιανής, στο οποίο φιλοξενούνται παιδιά που έχουν βιώσει δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να διαθέσει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου τις αναγκαίες πιστώσεις, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες για την αφαίρεση του αμίαντου από τις εγκαταστάσεις Δημοτικού Σχολείου της Μονής Καλυβιανής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης