Ανάγκη δημιουργίας διαπιστευμένων εργαστηρίων ανάλυσης νερού στο Ηράκλειο

Αριθμός πρωτ: 1806
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη δημιουργίας διαπιστευμένων εργαστηρίων ανάλυσης νερού στο Ηράκλειο.

Σε παλαιότερη συνάντηση που πραγματοποίησαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς της Κρήτης με θέμα τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο νησί, διαπιστώθηκε ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες αναλύσεις που να πιστοποιούν την ασφάλεια του πόσιμου νερού το οποίο φτάνει στους καταναλωτές, με ενδεχόμενο σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια υγεία.
Επειδή οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι μόνο περιστασιακοί, αφού υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις εποπτών υγείας, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει μόνο ένα διαπιστευμένο εργαστήριο σε ολόκληρη την Κρήτη στο οποίο στέλνονται τα δείγματα από όλους τους δήμους και τις νομαρχίες του νησιού.
Επειδή στο σοβαρό αυτό ζήτημα για τη δημόσια υγεία η ανάγκη άμεσης παρέμβασης από την Πολιτεία είναι επιβεβλημένη.
Επειδή στην Ερώτησή μου, 9288/28-3-06 δεν δόθηκε καμιά απάντηση επιβεβαιώνοντας την αδιαφορία της Πολιτείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να δώσει άμεσα εντολή για την ίδρυση διαπιστευμένων εργαστηρίων για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού που θα καλύπτουν τις ανάγκες του νομού Ηρακλείου αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.
2) Αν προτίθεται να ενισχύσει τους αρμόδιους φορείς με προσωπικό και υλικό εξοπλισμό, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στην πιστοποίηση πόσιμου νερού και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης