Ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδότησης των προνοιακών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων

Αριθμός πρωτ: 3297
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδότησης των προνοιακών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων.

Με επιστολή της προς την Κυβέρνηση, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη μη εξασφάλιση έγκαιρης χρηματοδότησης για τη λειτουργία των προνοιακών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων.
Επειδή σημαντικά προγράμματα, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», η «Κοινωνική Μέριμνα» αλλά και τα υπόλοιπα κινδυνεύουν να σταματήσουν, αφού η χρηματοδότησή τους από το Γ’ ΚΠΣ λήγει τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους και δεν έχει εξασφαλιστεί το κόστος μισθοδοσίας όλων των μόνιμων εργαζομένων σε αυτές.
Επειδή εκκρεμούν πολλά θεσμικά και εργασιακά ζητήματα, τόσο των μόνιμων όσο και των συμβασιούχων εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές και η Κυβέρνηση επιδεικνύει χαρακτηριστική αδιαφορία, παρά το ότι είχε δεσμευτεί για τη θέσπιση νέου πλαισίου λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων ως το τέλος Απριλίου του 2007, για να υποβληθούν στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επειδή μέχρι τώρα δεν έχουν συγκληθεί τα αρμόδια όργανα και δεν έχει ζητηθεί η γνώμη και η άποψη των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το πολύ σοβαρό ζήτημα της συνέχισης της λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να καθοριστεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των προνοιακών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των Δήμων, που λήγει στα τέλη Ιουνίου του 2007.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)