Ανάγκη στήριξης και προστασίας των ελληνικών βιοτεχνιών από το παρεμπόριο

Αριθμός πρωτ:
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη στήριξης και προστασίας των ελληνικών βιοτεχνιών από το παρεμπόριο

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο του παρεμπορίου, πλήττοντας σημαντικά τον τζίρο των μικρών επιχειρήσεων βιοτεχνιών και εμπορικών καταστημάτων και θέτοντας περαιτέρω ερωτηματικά της βιωσιμότητάς τους.
Τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια κρούουν συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και την μεταφορά μεγάλου μεριδίου αυτής της αγοράς στα πολυκαταστήματα, και στα παζάρια που στήνονται σε κάθε ευκαιρία και τα τσουβάλια που απλώνονται στους δρόμους.
Σε απάντηση εξάλλου της 2700/25-8-04 Ερώτησής μου είχατε διαπιστώσει ότι το μεγάλο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει τη χώρα μας είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η οικονομική πολιτική.
Επειδή το φαινόμενο του παρεμπορίου απειλεί την ομαλή λειτουργία της αγοράς και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
Επειδή πλήττεται άμεσα η ανταγωνιστικότητα των νομίμως λειτουργούντων επιχειρήσεων, οι οποίες στηρίζουν και την οικονομία της χώρας, καθώς καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους κόστους παραγωγής και διακίνησης προϊόντων μη ελεγμένης μάλιστα ποιότητας.
Επειδή το διαπιστωμένο έλλειμμα εξαιτίας του παρεμπορίου ζημιώνει τόσο τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές όσο και την εθνική οικονομία.
Επειδή μέλημα της πολιτείας είναι να εξασφαλίζει ένα υγιές σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί :
Εάν προτίθενται να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους ώστε να περιοριστεί η αισχροκέρδεια και η παραοικονομία και σε ποιες επιπλέον ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να παταχθεί το φαινόμενο του παρεμπορίυ και να στηρίξουν τον κλάδο των βιοτεχνιών και γενικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και περαιτέρω της ελληνικής παραγωγής και εθνικής οικονομίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης