Ανάγκη χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κινδύνου καταστροφής των φοινικοειδών της Κρήτης από το έντομο Rhynchophorus Ferrugineus

Αριθμός πρωτ: 4771
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του κινδύνου καταστροφής των φοινικοειδών της Κρήτης από το έντομο Rhynchophorus Ferrugineus.

Σε πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Κέντρο Προατασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, διαπιστώθηκε η σοβαρότητα του προβλήματος που έχει δημιουργήσει το σκαθάρι που προσβάλλει τα φοινικοειδή, κυρίως στους Δήμους Γουβών, Μαλλίων και Χερσονήσου και διατυπώθηκε η πρόταση αγοράς ειδικών μηχανημάτων κοπής και καταστροφής των προσβεβλημένων φοινίκων και η συγκρότηση ειδικού συνεργείου που θα υλοποιεί την παραπάνω διαδιακασία.
Εξάλλου, στην απάντηση της 3560/25-01-07 Ερώτησής μου, διαπιστώνετε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης του εντόμου Rhynchophorus Ferrugineus είναι η κοπή όλων των προσβεβλημένων φοινικόδεντρων από τη βάση και η καταστροφή τους, ενώ με το υπ΄αριθμ. 115094/19-01-07 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Προστασίας του Υπουργείου δίνονται και οι σχετικές οδηγίες.
Επειδή, όπως και παλαιότερα είχα επισημάνει, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς μεταξύ άλλων απαιτούνται κατάλληλοι χώροι, μηχανήματα και πολλές εργατοώρες και πρέπει να ενισχυθούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος.
Επειδή ήδη ο Δήμος Μαλλίων, πριν από ένα χρόνο (14-02-2006), έχει ζητήσει την έγκριση των κατάλληλων δραστικών ουσιών για την καταπολέμηση του εντόμου, αφού δε διατίθενται εγκεκριμένα σκευάσματα.
Επειδή άλλες χώρες όπως η Ισπανία, έχουν εκδώσει απαγορευτικά μέτρα για διακίνηση φοινικοειδών μεγαλύτερων των 10 εκατοστών στα Κανάρια νησιά.
Επειδή είναι ανάγκη να μην υπάρξει μεταφορά του εντόμου στους άλλους νομούς της Κρήτης, αλλά ακόμη και στον ίδιο το νομό, για να μην κινδυνεύσουν με καταστροφή τα ελάχιστα φοινικοδάση που υπάρχουν.
Επειδή στην απάντηση της παραπάνω Ερώτησής μου αναφέρετε ότι, στη Μόνιμη Επιτροπή Φυτοϋγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκε σχέδιο Απόφασης σχετκά με τα μέτρα για την αποτροπή της εισαγωγής και την εξάπλωση στην Κοινότητα του Rhynchophorus Ferrugineus και ότι η ψηφοφορία θα γινόταν στη συνεδρίαση τής Επιτροπής της 15ης-16ης Φεβρουαρίου, με σκοπό να υπάρξει τελική απόφαση.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν προτίθενται να χρηματοδοτήσουν με τις αναγκαίες πιστώσεις τους ΟΤΑ προκειμένου να προχωρήσουν στην αγορά ειδικού μηχανήματος και στη συγκρότηση συνεργείων για εκρίζωση, κοπή και κάψιμο των προσβεβλημένων φοινικόδενδρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά ο κίνδυνος εξάπλωσης σε άλλα φοινικοειδή .
2) Αν προτίθενται να εγκρίνουν τα κατάλληλα για καταπολέμηση φαρμακευτικά σκευάσματα που υπάρχουν, έστω και μετά από ένα χρόνο.
3) Αν προτίθενται να εκδώσουν άμεσα τις αναγκαίες αποφάσεις για απαγόρευση διακίνησης φυτών φοινίκων μεγαλύτερων των 10 εκατοστών, ώστε να αποτραπεί η μεταφορά του εντόμου και σε άλλες περιοχές.
4) Ποια είναι τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Φυτοϋγείας της Ε.Ε. από την τελευταία συνεδρίασή της σχετικά με τα μέτρα για την αποτροπή της εισαγωγής και την εξάπλωση στην Κοινότητα του εντόμου Rhynchophorus Ferrugineus.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης