Ανάστατοι οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ

Αριθμός πρωτ: 4491
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανάστατοι οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ.

Ανάστατοι είναι οι Υγειονομικοί του νομού Ηρακλείου, ασφαλισμένοι στο ΤΣΑΥ, για το μέλλον του Ταμείου τους, το χρέος του οποίου φθάνει τα τέσσερα δισεκατομμύρια Ευρώ.
Όπως αποκαλύφθηκε στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, οι συντάξεις των Υγειονομικών πρόκειται να μειωθούν κατά 40%, ενώ βέβαιο πρέπει να θεωρείται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σημερινά δεδομένα, ότι δεν θα υπάρχουν χρήματα για πληρωθούν οι συντάξεις σε πέντε χρόνια.
Απορίας άξιον είναι δε, για τους ασφαλισμένους Υγειονομικούς, το πώς ένα τόσο εύρωστο Ταμείο, όπως ήταν το 1991 τουλάχιστον, το ΤΣΑΥ, και με καλή αναλογία ασφαλισμένων – συνταξιούχων, να έχει φθάσει στο σημείο να μην έχει χρήματα να πληρώσει τις συντάξεις των δικαιούχων.
Επειδή πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ούτως ώστε το Ταμείο των Υγειονομικών, ένα Ταμείο με ελάχιστα έξοδα και πολλά έσοδα, όπως αναφέρουν οι Υγειονομικοί, να αποκτήσει και πάλι οικονομική ευρωστία και όχι να μη δύναται να πληρώσει τις συντάξεις των μελών του στο άμεσο μέλλον,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης του Ταμείου των Υγειονομικών.
2) Αν πρόκειται να κάνουν δεκτά τα αιτήματα των Υγειονομικών να αποδώσει το Κράτος τους οφειλόμενους πόρους στο ΤΣΑΥ και να εξασφαλίσει ίσες παροχές και εισφορές για όλους τους ασφαλισμένους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης