Ανέγερση κτηρίου του ΙΤΕ 4.000 τ.μ. προς στέγαση του ENISA


Αριθμός πρωτ: 1882
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Ανέγερση κτηρίου του ΙΤΕ 4.000 τ.μ. προς στέγαση του ENISA.

Όπως έχει γίνει γνωστό δια μέσου της Βουλής με τη 6578/ΔΕ 969/14-2-06 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου της ανέγερσης κτηρίου 4.000 τ.μ. του ΙΤΕ προς στέγαση του ENISA, σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης της 20-4-05/ΔΕ 2558.
Επειδή παρά την παρέλευση 8μηνου από την υπογραφή της δεύτερης απόφασης καμιά εξέλιξη δεν έχει διαφανεί και το μόνο που γίνεται είναι η ανανέωση των αποφάσεων διακινδυνεύοντας την αξιοπιστία της χώρας μας.
Επειδή οι ανάγκες του ΙΤΕ επιβάλλουν την ανέγερση του κτηρίου αν και η Κυβέρνηση ως φαίνεται αρκείται στη ρητορική κατασκευή του έργου μόνο από τα έδρανα της Βουλής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο κατασκευής του κτηρίου του ΙΤΕ 4.000 τ.μ και εάν έχουν διατεθεί τα ανάλογα κονδύλια για την κατασκευή του.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)