Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Στρατάκη, με θέμα: “Ανέλκυση του «Adeb al Salam» από τον κόλπο των Λινοπεραμάτων Ηρακλείου, λόγω άμεσου κινδύνου διαρροής μαζούτ στη θάλασσα”

Αριθμός πρωτ: 13609
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/8/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανέλκυση του «Adeb al Salam» από τον κόλπο των Λινοπεραμάτων Ηρακλείου, λόγω άμεσου κινδύνου διαρροής μαζούτ στη θάλασσα.

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος της διαρροής στη θάλασσα, στον κόλπο των Λινοπεραμάτων Ηρακλείου, 14 τόνων μαζούτ και άλλων 5 τόνων ορυκτελαίου από το ναυάγιο του λιβανέζικου φορτηγού «Αdeb al Salam», μετά την εκτεταμένη διάβρωση που έχει υποστεί το κουφάρι του πλοίου.
Επειδή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, σε περίπτωση που γίνει διαρροή του μαζούτ στη θάλασσα, η οικολογική καταστροφή που θα προκληθεί θα είναι ανυπολόγιστη, αφού, όπως εκτιμάται, η πετρελαιοκηλίδα η οποία θα δημιουργηθεί θα φτάσει μέχρι τα Μάλλια.
Επειδή σε πρώτη φάση κρίνεται επιτακτική η απάντληση των πετρελαιοειδών που βρίσκονται εντός του πλοίου και εν συνεχεία η ανέλκυσή του, προκειμένου να αποτραπεί μεγάλη οικολογική καταστροφή από τη διαρροή στη θάλασσα της μεγάλης ποσότητας των πετρελαιοειδών που υπάρχουν και είναι πολύ πιθανή μετά την εκτεταμένη διάβρωση που έχει υποστεί το πλοίο.
Επειδή, δε, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί ο Νόμος 2881/2001 που αφορά την «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις», αν και θα έπρεπε να είναι κύριο μέλημα της Πολιτείας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Με ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπουν να γίνει η απάντληση των πετρελαιοειδών από το ναυάγιο του λιβανέζικου φορτηγού «Αdeb al Salam» αλλά και η ανέλκυσή του, προκειμένου να αποφευχθεί η οικολογική καταστροφή από τον ορατό πλέον κίνδυνο διαρροής των πετρελαιοειδών στη θάλασσα, στον κόλπο των Λινοπεραμάτων Ηρακλείου.
2) Εάν προτίθενται να εφαρμόσουν τον Νόμο 2881/2001 όσον αφορά την κάλυψη του κόστους απάντλησης των πετρελαιοειδών αλλά και της ανέλκυσης του πλοίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης