Αναγνώριση ελαιολάδου Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) «Κρήτη»

Αριθμός πρωτ: 1238
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση ελαιολάδου Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) «Κρήτη»

Παρά το ότι δεν απαντήθηκαν τα Ερωτήματα που είχαν τεθεί στην Κοινή Ερώτηση 13402/2-8-06, το Υπουργείο διατείνεται ότι δίνει έμφαση στην ποιότητα, όπως έγινε και κατά τη συζήτηση Ερώτησής μου στη Βουλή, για την προστασία των βιολογικών προϊόντων, στις 14-11-2006.
Απάντηση στην ανύπαρκτη πολιτική σας αποτελούν οι διαπιστώσεις του Συνδέσμου Προστασίας Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου, από τις οποίες προκύπτει ότι η πολιτική προώθησης και επιδότησης του ποιοτικού ελαιολάδου ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικού και άλλων, στην περίπτωση της Κρήτης εφαρμόζεται αντίστροφα.
Επειδή με τις παραλείψεις της Κυβέρνησης έχει ανασταλεί στην πράξη, για περίπου τρία χρόνια, η έγκριση που είχε δοθεί το 2003 από το ίδιο το Υπουργείο για την υποβολή φακέλων αναγνώρισης Προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) για το ελαιόλαδο «Κρήτη».
Επειδή είναι ανάγκη να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατό ο νέος Κανονισμός ΕΚ 510/2006, χωρίς να εξαντληθεί το ένα έτος της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να επιταχυνθεί η αναγνώριση του ελαιολάδου «Κρήτη»,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Εάν και πότε προτίθεται να εκδώσει την ΚΥΑ που απαιτείται για την ενεργοποίηση του νέου Κανονισμού ΕΚ 510/2006.
2. Εάν προτίθεται σε περίπτωση καθυστέρησης να ζητήσει από την Ε.Ε. να επιτρέψει την υποβολή των φακέλων, που ήδη έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με τον παλαιό Κανονισμό.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης