Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Γεωπόνων- Εκτιμητών του ΟΓΑ πριν από το 1981

Αριθμός πρωτ: 14049
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Γεωπόνων- Εκτιμητών του ΟΓΑ πριν από το 1981.

Η Ομοσπονδία Σωματείων Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΓΙΥΕ), ζητάει να αναγνωριστεί ο χρόνος υπηρεσίας των Γεωπόνων που εργάστηκαν ως Εκτιμητές του ΟΓΑ πριν το 1981.

Επειδή, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μεγάλος αριθμός εργαζομένων Γεωπόνων, πολλοί εκ των οποίων εργάζονται ακόμα, εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 ως Γεωπόνοι – Εκτιμητές, αλλά η υπηρεσία τους αυτή δεν προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος από το ΙΚΑ, παρά το ότι είναι ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται άμεσα να προβεί στην προέκταση της αναδρομικής ισχύς του Nόμου 1140/1981 για όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, προκειμένου να αναγνωριστεί ο χρόνος αυτός ως συντάξιμος για τους εργαζόμενους Γεωπόνους- Εκτιμητές του ΟΓΑ.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης