Αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα των νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών


Αριθμός πρωτ: 11204
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/5/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα των νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.

Στα πλαίσια της νέας αναθεώρησης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα των νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ένα γενικό κείμενο με το οποίο θέτει γενικούς στόχους για το πώς θα οργανωθεί καλύτερα η κοινοτική αγορά φρούτων και λαχανικών.
Τα ζητήματα που θέτονται αφορούν την προσαρμογή της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των οπωροκηπευτικών στα δεδομένα της καινούργιας ΚΑΠ, την αντιμετώπιση σύντομων κρίσεων στην αγορά, την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές παραγωγής φρούτων και λαχανικών, την καθιέρωση νέων ποιοτικών και εμπορικών προτύπων και την προσαρμογή της λειτουργίας των Ομάδων Παραγωγών οπωροκηπευτικών προς την καινούργια πολιτική της Κοινότητας για την ανάπτυξη της υπαίθρου.
Με δεδομένο ότι τα ζητήματα αυτά αφορούν ένα κρίσιμο αγροτικό τομέα ιδίως για τις νότιες χώρες μέλη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.
Επειδή το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προτάσεων των κρατών-μελών είναι μέχρι τα μέσα Ιουλίου, προκειμένου να συζητηθούν κατά το προσεχές διάστημα και να παρθούν οι τελικές αποφάσεις το ερχόμενο φθινόπωρο, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα μας πρέπει δυναμικά να προωθήσει και να στηρίξει μέτρα και προτάσεις που θα τονώσουν ένα μεγάλο παραγωγικό κλάδο και θα ανακουφίσουν μεγάλο μέρος παραγωγών όπως είναι και οι παραγωγοί νωπών και μεταποιημένων λαχανικών και φρούτων στο Νομό Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις προτίθεται να εισηγηθεί για τα νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά της χώρας μας, στα πλαίσια της νέας αναθεώρησης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστικός ένας κρίσιμος κλάδος παραγωγής για την ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα να ανακουφιστεί ένας μεγάλος αριθμός ελλήνων παραγωγών.
2. Με ποιες διαδικασίες θα καταλήξει στις τελικές αποφάσεις και αν θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις των παραγωγών για όσα προϊόντα έχουν αυτές εκφραστεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης