Αναστολή λειτουργίας σχολείων και προβλήματα δυσλειτουργίας της εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3423
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας σχολείων και προβλήματα δυσλειτουργίας της εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου.

Σύμφωνα με καταγγελίες εκπροσώπων των εκπαιδευτικών του νομού Ηρακλείου, με το σταγονόμετρο δίνονται οι πιστώσεις για την πρόσληψη δασκάλων και νηπιαγωγών με συνέπεια να προωθούνται λύσεις που έχουν ως συνέπεια ακόμα και την αναστολή λειτουργίας κάποιων σχολικών μονάδων.
Συγκεκριμένα έγινε αναστολή λειτουργίας των νηπιαγωγείων των χωριών Πλάτανος και Στάβγιες αφού οι νηπιαγωγοί των σχολείων αυτών τοποθετήθηκαν σε άλλα νηπιαγωγεία. Επίσης, γίνονται συνενώσεις τμημάτων σε άλλα σχολεία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπεράριθμα τμήματα.
Επίσης οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζονται και με υποχρεωτική υπερωριακή απασχόληση των διδασκόντων του πρωινού ωραρίου.
Επειδή οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σε πολλά σχολεία του νομού έχουν ως αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες διδακτικές ώρες και να διαιωνίζονται τα προβλήματα σε βάρος των εκπαιδευτικών αλλά και της εκπαίδευσης των μαθητών

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να διαθέσει όλες τις αναγκαίες πιστώσεις για το διορισμό νηπιαγωγών και δασκάλων ώστε να μηδενιστούν τα προβλήματα που υφίστανται και εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της σχολικής εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης