Ανεπαρκής ο έλεγχος για το βοδινό κρέας

Αριθμός πρωτ: 1651
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανεπαρκής ο έλεγχος για το βοδινό κρέας.

Προβλήματα στους ελέγχους για το βοδινό κρέας επεσήμανε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για θέματα Υγείας κ. Κυπριανού, ο οποίος χαρακτήρισε ανεπαρκές το σχέδιο δράσης του Υπουργείου που αφορά την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων του.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιο δράσης που υποβλήθηκε από τις ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκές κυρίως στα ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση του ελέγχου και της εποπτείας της ιχνηλασιμότητας του βοείου κρέατος και των προϊόντων βοοειδών, στο πλαίσιο της τροφικής αλυσίδας (παραγωγή, διανομή, αποθήκευση, λιανικές πωλήσεις), καθώς επίσης και των ελέγχων κατά την εφαρμογή των προαιρετικών συστημάτων σήμανσης όπως επίσης και της λειτουργίας της κεντρικής βάσης δεδομένων (Μητρώο) βοοειδών.
Επειδή βασική προτεραιότητα της Πολιτείας πρέπει να είναι η προστασία των πολιτών και οφείλει ο σχεδιασμός των δράσεών της να είναι τουλάχιστον ορθολογικός προκειμένου να είναι αποτελεσματικός και να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο κοινωνικό σύνολο και την προστασία της δημόσιας υγείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να υπάρξει σωστός και ολοκληρωμένος έλεγχος για το βοδινό κρέας για την προστασία της δημόσια υγείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)