Ανεπαρκείς δικαιολογίες της Κυβέρνησης για την απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων στη γεωργία, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ

Αριθμός πρωτ: 4121
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανεπαρκείς δικαιολογίες της Κυβέρνησης για την απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων στη γεωργία, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντηση ερώτησης Ευρωβουλευτή, σχετικά με τις απώλειες κοινοτικών ενισχύσεων στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας αποτελούν κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική.
Συγκεκριμένα, ενώ για την τετραετία 2002-2005 υπήρχαν απώλειες κοινοτικών κονδυλίων, ύψους 112 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως, την περασμένη χρονιά οι απώλειες ήταν υπέρογκες. Οι ποινές της Κοινότητας διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με συνέπεια να είναι υποχρεωμένη η χώρα μαςνα επιστρέψει πάνω από 248 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό ήταν ίσο σχεδόν με το σύνολο των ετήσιων προστίμων που επιβλήθηκαν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε, ενώ δεν αποκλείεται και αύξησή του όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι..
Η αρμόδια Επίτροπος επισημαίνει ότι τα αίτια των προστίμων είναι η μη συμμόρφωση προς το Κοινοτικό Δίκαιο, η ανεπάρκεια των ελέγχων, η μη λειτουργία συστημάτων βάσεων δεδομένων, καθώς και η εκπρόθεσμη πραγματοποίηση των πληρωμών.
Από την άλλη πλευρά, είναι εντελώς άστοχη η απάντηση του Υπουργείου περί «ξαναζεσταμένου φαγητού» και η επίρριψη της ευθύνης στην αγροτική πολιτική των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Τίποτα δεν δικαιολογεί την υπέρογκη αύξηση των απωλειών κοινοτικών κονδυλίων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, που είχε σαν αποτέλεσμα να έχει η χώρα μας το θλιβερό προνόμιο της πρωτιάς στον σχετικό κατάλογο.
Επειδή η απώλεια κοινοτικών κονδυλίων ύψους, για το 2006, 248 εκατ. Ευρώ, και συνολικά για τα προηγούμενα χρόνια 700 εκατ. Ευρώ, είναι απαράδεκτη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποια μέτρα προτίθεται να διορθώσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες κοινοτικών ενισχύσεων, που σημείωσαν δραματική αύξηση τις προηγούμενες χρονιές και ειδικά το 2006.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης