Ανησυχία καταναλωτών από διατροφικούς κινδύνους και διαρκής αποδυνάμωση του ΕΦΕΤ

Αριθμός πρωτ: 7107
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανησυχία καταναλωτών από διατροφικούς κινδύνους και διαρκής αποδυνάμωση του ΕΦΕΤ.

Η ανακάλυψη επικίνδυνων χημικών ουσιών στα τρόφιμα ανησυχούν τους καταναλωτές, οι οποίοι έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με νέους διατροφικούς κινδύνους. Η ακρυλαμίδη, για παράδειγμα, η οποία σχετίζεται με την πρόκληση καρκίνων και είναι τοξική για το ανθρώπινο νευρικό σύστημα. Δημιουργείται όταν τα τρόφιμα που περιέχουν άμυλο υποβληθούν σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενώ χρησιμοποιείται και στη βιομηχανία, μέσα στις βαφές, για την επεξεργασία δερμάτων και στη μεταλλευτική. Υπάρχει δε και μέσα στον καπνό του τσιγάρου.
Η ανάγκη για εκτεταμένους ελέγχους από τον ΕΦΕΤ προβάλλει επιτακτική όσο ποτέ, όμως, όπως έχω επισημάνει και με την 3973/6-2-07 Ερώτησή μου, 9 χρόνια μετά την ίδρυσή του, ο ΕΦΕΤ αντί να ενισχύεται, αποδυναμώνεται και οδηγείται σε διάλυση.
Επειδή ο καταναλωτής παραμένει απροστάτευτος απέναντι στα αλλεπάλληλα διατροφικά προβλήματα.
Επειδή ο ΕΦΕΤ αριθμεί στο δυναμικό του μόλις 203 υπαλλήλους έναντι των 539 που προέβλεπε το οργανόγραμμά του ενώ οι περιφερειακές διευθύνσεις μεταξύ των οποίων και της Κρήτης, με δυσκολία λειτουργούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να ενισχύσει τον ΕΦΕΤ και τις περιφερειακές διευθύνσεις του με επαρκές επιστημονικό προσωπικό προκειμένου να διενεργούνται όσο το δυνατό περισσότεροι έλεγχοι σε καθημερινή βάση για την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης