Ανησυχίες βιοκαλλιεργητών για το Προεδρικό Διάταγμα για τις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 4431
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανησυχίες βιοκαλλιεργητών για το Προεδρικό Διάταγμα για τις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων.

Το Προεδρικό Διάταγμα για τις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα για διαβούλευση, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους βιοκαλλιεργητές. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι αγρότες βλέπουν ότι η Κυβέρνηση για μία ακόμη φορά δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα συμφέροντά τους, όπως επεσήμαινα και στην Ερώτησή μου 4127/2-11-05 για το ίδιο θέμα.
Συγκεκριμένα, με κοινή ανακοίνωσή τους, ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Κρήτης, ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Λαϊκών Αγορών Αττικής, η Ένωση Αγροτικών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας καθώς και ο Σύλλογος «Δήμητρα», εκφράζουν ανησυχία για την ελλιπή τους διασφάλιση με το Προεδρικό Διάταγμα. Κυρίως τονίζουν ότι η νομική οντότητα και η ονομασία των αγορών δεν κατοχυρώνεται, ενώ δεν ορίζεται ότι οι βιολογικές λαϊκές αγορές λειτουργούν σε διαφορετικό τόπο και χρόνο από τις συμβατικές, πράγμα που σημαίνει ότι επιδιώκεται η ενσωμάτωσή τους στις τελευταίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συμφέροντά τους.
Παράλληλα, προβληματίζονται για τα εξής σημεία:
-για την έλλειψη σαφούς αναφοράς στη συμμετοχή μόνο παραγωγών (και όχι και εμπόρων).
-για το ότι αγνοείται εντελώς το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1428, που οι ίδιοι οι βιοκαλλιεργητές θέλουν να αποτελέσει τον κανονισμό λειτουργίας τους.
-για την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε φορείς όπως ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών, που θεωρούν ότι δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και προσωπικό.
-για τη μη πρόβλεψη συμμετοχής των σωματείων βιοκαλλιεργητών, των οργανώσεων καταναλωτών και των αρμόδιων κρατικών φορέων στις διαδικασίες ίδρυσης και οργάνωσης των αγορών.
-για τη μη πρόβλεψη Φορέα εθνικής εμβέλειας για τις αγορές
-για την ασάφεια του καθεστώτος ελέγχου και χορήγησης των αδειών.
-για τη γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος που λειτουργούν αποτρεπτικά στη συμμετοχή των βιοκαλλιεργητών στις λαϊκές.
Επειδή οι καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων έχουν καταθέσει δική τους πρόταση Προεδρικού Διατάγματος, που θεωρούν ότι θα διασφαλίσει πολύ καλύτερα τα συμφέροντά τους.
Επειδή το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος υποβαθμίζει τη σημασία των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων και οδηγεί στην κατάργηση της αυτόνομης λειτουργίας τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να υιοθετήσει τις προτάσεις των συλλόγων βιοκαλλιεργητών λαικών αγορών και να αναμορφώσει το Προεδρικό Διάταγμα για τη ρύθμιση βιολογικών λαικών αγορών, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των βιοκαλλιεργητών και να μην οδηγήσει στον οικονομικό μαρασμό τους.

O Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης