Ανυπαρξία πολιτικής για την προστασία του Περιβάλλοντος


Αριθμός πρωτ: 11369
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανυπαρξία πολιτικής για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Την πιστοποίηση ανυπαρξίας πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος από την Κυβέρνηση καθιστά σαφής η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κατά την οποία η χώρα μας είναι ουραγός στην Ευρώπη. Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, με πιο πρόσφατες τις 10815/16-5-06, 9068/22-3-06, 5029/28-11-05, 4319/8-11-05, 12315/30-6-05, 12164/28-6-05 και 10251/21-4-05, έχω επισημάνει τα προβλήματα και τους κινδύνους που πηγάζουν από ζητήματα, όπως είναι η χρήση γης, η διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων, η χαμηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στη συνολική ενέργεια και η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Επειδή τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, όπως πιστοποιεί και η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στην δημιουργία του αναγκαίου πλαισίου δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και με ποια μέτρα και ποιο χρονοδιάγραμμα θα επιδιώξουν να το επιτύχουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)