Ανύπαρκτη ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ στους μελισσοκόμους

Αριθμός πρωτ: 2177
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/12/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανύπαρκτη ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ στους μελισσοκόμους.

Οι μελισσοκόμοι του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους γιατί παρά την καταβολή ασφαλίστρου, δεν έχουν στην πράξη καμία κάλυψη από τον ΕΛΓΑ στις ζημιές που υφίστανται κυρίως από πυρκαγιές.
Είναι γεγονός ότι, ακόμη και σε περιπτώσεις ολοσχερούς καταστροφής των κυψελών και μελισσοσμηνών, οι αποζημιώσεις που έχουν χορηγηθεί είναι ασήμαντες και δεν καλύπτουν ούτε το 10% της συνολικής ζημιάς, αν ληφθεί δε υπόψη ότι το κόστος δήλωσης της ζημιάς και της υποβολής ένστασης είναι 6 ευρώ ανά κυψέλη, γίνεται αντιληπτό ότι στο τέλος δεν παίρνουν καμία αποζημίωση, αφού πρώτα αφαιρείται το 46% από το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς.
Οι μελισσοκόμοι ζητούν να απαλλαγούν από το ασφάλιστρο, αφού στην πράξη δεν έχουν καμία κάλυψη και η όποια αποζημίωσή τους μέχρι σήμερα έχει γίνει από τα ΠΣΕΑ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να αποκαταστήσει και με ποιον τρόπο αυτήν την αδικία που συντελείται σε βάρος των μελισσοκόμων, ή να τους απαλλάξει από το ασφάλιστρο, όπως έχει συμβεί με άλλες κατηγορίες παραγωγών.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης