Ανύπαρκτη η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία

Αριθμός πρωτ: 4778
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανύπαρκτη η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία.

Η προσπάθεια που άρχισε πριν μερικά χρόνια για την εφαρμογή του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία αλλά και την λειτουργία κυκλοφοριακών πάρκων αγωγής που θα παρέχουν στα παιδιά ολοκληρωμένη πρακτική αντίληψη και συνείδηση για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται είτε σαν οδηγοί είτε ως πεζοί, έχει κυριολεκτικά εγκαταλειφθεί.
Η Κυβέρνηση αγνοώντας χαρακτηριστικά την υλοποίηση του προγράμματος εφαρμογής του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, επιβεβαιώνει τη στάση της απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και είναι η ορθή κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση εγκατέλειψε το σχεδιασμό για την ορθολογική χρήση των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, τα οποία δημιουργήθηκαν για ολοκληρωμένη πρακτική αντίληψη και συνειδητοποίηση των παιδειών, αφού λειτούργησαν μόνο αποσπασματικά και λόγω ανυπαρξίας σχεδιασμού και μέριμνας μετατράπηκαν σε χώρους αναψυχής.
Επειδή είναι χρέος και ευθύνη της Κυβέρνησης να παρέχει ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση στους νέους για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας η οποία συνεισφέρει στην σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παραβάσεων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, με στόχο την ορθή διαπαιδαγώγηση των νέων της χώρας μας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των παραβάσεων.
2) Εάν προτίθενται να προβούν στον ανασχεδιασμό για την ορθή λειτουργία των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, τα οποία λειτουργούν αποσπασματικά και δεν συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη πρακτική αντίληψη και συνειδητοποίηση των παιδιών ως οδηγών και πεζών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης