Αξιοποίηση των πηγών του Αλμυρού

Αριθμός πρωτ: 1741
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση των πηγών του Αλμυρού

Στην 7223/1-2-06 Ερώτησή μου με το ίδιο θέμα το μεν ΥΠΕΣΔΑ απάντησε ότι: «…τα ζητήματα που τίθενται σε αυτήν μπορούν να εξετασθούν στα πλαίσια της συνολικής προστασίας και διαχείρισης των υδάτων στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης, με το σχεδιασμό και προγραμματισμό παρεμβάσεων από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας.», το δε Υπουργείο Ανάπτυξης αν και αρμόδιο εκ του νόμου δεν έδωσε καμία απάντηση.
Επειδή όπως είναι γνωστό, στο παρελθόν έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες και διάφορα έργα για τον αποκλεισμό της υφαλμύρωσης του νερού των πηγών του Αλμυρού την καλοκαιρινή περίοδο αλλά δυστυχώς χωρίς θετικό αποτέλεσμα.
Επειδή όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση που θα εξασφαλισθούν τα νερά του Αλμυρού μπορεί να λυθεί οριστικά το πρόβλημα του νερού για ολόκληρη την Κρήτη και όχι μόνο, με δεδομένο ότι οι ποσότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επειδή οι διάφορες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί δεν έχουν δώσει πρακτικό αποτέλεσμα, όμως είναι γεγονός ότι είναι πολύ πιθανόν η υφαλμύρωση του νερού να γίνεται με θαλασσινό νερό που διοχετεύεται από τη θαλάσσια περιοχή Μπαλί Ρεθύμνου, αφού χρωστική ουσία που τοποθετήθηκε στο σημείο της υποτιθέμενης εισόδου του θαλασσινού νερού βγήκε από τις πηγές του Αλμυρού.
Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ιδιώτης ειδικός στις καταδύσεις που γνωρίζει καλά τις παράκτιες περιοχές της Κρήτης λόγω επαγγέλματος και προτίθεται χωρίς καμία αμοιβή, αλλά μόνο με την παραχώρηση των τυχόν περισσευμάτων νερού να προχωρήσει στην κατασκευή των αναγκαίων έργων αποκλεισμού της εισόδου του νερού της θάλασσας, αφού διαθέτει και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.
Επειδή μπορεί να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις, χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δημοσίου, για να μην χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού στη θάλασσα και παρ’ όλα αυτά καμιά ενέργεια δεν έχει γίνει

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν προτίθενται να δώσουν τις αναγκαίες άδειες για να προχωρήσουν οι εργασίες αποκλεισμού της υφαλμύρωσης του νερού των πηγών του Αλμυρού,
2) Αν προτίθενται να συστήσουν στην Περιφέρεια και το Δήμο Γαζίου να προχωρήσουν σε συμφωνία με τον ιδιώτη αφού η πρότασή του δεν δημιουργεί καμιά οικονομική επιβάρυνση στο Δημόσιο.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης