Απειλή της Κρήτης από την ερημοποίηση

Αριθμός πρωτ: 7097
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απειλή της Κρήτης από την ερημοποίηση

Η απειλή που αντιμετωπίζει η Κρήτη από το φαινόμενο της ερημοποίησης τονίστηκε για άλλη μια φορά από επιστήμονες, στο πλαίσιο της συνάντησης, στο Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων, των εταίρων ερευνητικού προγράμματος με θέμα την ξηρασία και την ερημοποίηση στη Μεσογειακή Ευρώπη, και τις τοπικές πολιτικές δράσεις για την αντιμετώπισή της.
Η δράση των επιστημόνων για την εφαρμογή ενός κοινού μοντέλου υπολογισμού της ερημοποίησης, όπως αυτή επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το πλήγμα που αναμένεται να υποστεί το νησί από την ερημοποίηση. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές από περιοχές που επισκέφτηκαν, μεταξύ των προβλημάτων που συμβάλλουν στη διόγκωση της απειλής, είναι η υπεράντληση, η αλάτωση των εδαφών λόγω εντατικής καλλιέργειας θερμοκηπίων, η υπερβόσκηση, η διάβρωση εδαφών, καθώς και η ανεπαρκής ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης και ύδρευσης.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω τονίσει το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού γενικότερα, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, και τις ανεπαρκείς προσπάθειες για την ομαλή εφαρμογή του Ν. 3199/2003.
Επειδή και η ερημοποίηση αποτελεί σημαντική μακροπρόθεσμη συνέπεια της προβληματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με ορατό τον κίνδυνο ένα μεγάλο μέρος των εδαφών να υποβαθμιστεί τόσο, ώστε να καταστεί εντελώς ακατάλληλο για γεωργική και κάθε άλλη χρήση σε ένα όχι τόσο μακρινό μέλλον,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται, λαμβάνοντας υπόψη το έργο των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων, να προωθήσουν την ταχεία εκπόνηση και εφαρμογή μακροπρόθεσμου σχεδίου αντιμετώπισης της ερημοποίησης, που απειλεί σοβαρά το γόνιμο έδαφος της Κρήτης και άλλων περιοχών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης