Απεργία Μηχανικών Δημοσίου

Αριθμός πρωτ: 1648
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Απεργία Μηχανικών Δημοσίου.

Οι Μηχανικοί του Δημοσίου Αν. Κρήτης συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις του ΕΜΔΥΔAΣ διεκδικώντας την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου. Οι κινητοποιήσεις έχουν αρχίσει από τις 17/10/06 και θα συνεχιστούν μέχρι τις 19/12/06 δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στην εκτέλεση των έργων.
Τα αιτήματα είναι θεσμικά και οικονομικά, με κυρίαρχο αυτό της αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης η στασιμότητα της οποίας υποχρεώνει τους μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους να εργάζονται σε συνθήκες απαράδεκτες για τους ίδιους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο.
Επειδή τα αιτήματα είναι δίκαια και η επίλυσή τους θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του δημόσιου τομέα στη χώρα μας και θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες των μηχανικών στην ανάπτυξή της.
Επειδή τα προβλήματα που προκύπτουν από τις κινητοποιήσεις είναι τεράστια σε μια περίοδο μάλιστα που θα έπρεπε να υπάρχει επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση των έργων του Γ’ ΚΠΣ αλλά και την ολοκλήρωση των εκτελούμενων έργων τα οποία προχωρούν, αν προχωρούν, με ρυθμούς χελώνας.
Επειδή στο νομό Ηρακλείου έχουν δημιουργηθεί μεγάλες καθυστερήσεις από την μη χρηματοδότηση των έργων και είναι αναγκαίο να μην υποδαυλίζονται και άλλες αιτίες για καθυστερήσεις ή για μη δημοπράτηση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να αντιμετωπίσουν με την αναγκαία υπευθυνότητα τα δίκαια αιτήματα των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων και να δώσουν λύσεις προκειμένου να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις και να ελαχιστοποιηθούν τα υπάρχοντα προβλήματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ 2η ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)