Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων εκτάσεων στο χώρο κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής Γέργερης Δήμου Ρούβα

Αριθμός πρωτ: 880
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων εκτάσεων στο χώρο κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής Γέργερης Δήμου Ρούβα.

Με την 1069436/7180/0010/5.12.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση των περιουσιών 42 ιδιοκτητών για λόγους δημόσιας ωφέλειας προκειμένου να κατασκευασθεί η Λιμνοδεξαμενή Γέργερης του Δήμου Ρούβα, η οποία ολοκληρώθηκε το 2001.
Με την 370/17.6.2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ορίσθηκε η τιμή μονάδας και έγινε δεκτή από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Επειδή ο προσωρινός κτηματολογικός πίνακας είχε πολλές ανακρίβειες και μετά την προσφυγή των δικαιούχων και την έκδοση δικαστικής απόφασης συντάχθηκε νέος οριστικός πίνακας από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, στον οποίον όμως και πάλι υπήρχαν σφάλματα που επισημάνθηκαν, με αποτέλεσμα να μην πάρουν οι ιδιοκτήτες τις δικαιούμενες αποζημιώσεις, οι οποίες ήταν μεωμένες κατά 189.558,29 ευρώ.
Επειδή έχει παρέλθει ήδη επταετία από την αρχική παραχώρηση των ιδιοκτησιών (Νοέμβριος 1999).
Επειδή τα δικαιούμενα ποσά είναι αναγκαία στους δικαιούχους και παρά τις προσπάθειες του Δήμου Ρούβα και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου που συνέταξε νέο πίνακα στις 28.02.2005 και απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών με το 408/22.3.2005 έγγραφο, εντούτοις το Υπουργείο δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.
Επειδή η μεγάλη αυτή κωλυσιεργία έχει υποχρεώσει τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν δικαστικά στον καθορισμό νέας τιμής μονάδας, αφού παρήλθε τριετία από την πρώτη απόφαση.
Επειδή είναι άδικο το έργο να λειτουργεί ήδη από το 2001 και οι ιδιοκτήτες να μην έχουν αποζημιωθεί,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να παρέμβουν προκειμένου να αποζημιωθούν άμεσα οι ιδιοκτήτες των περιουσιών, που απαλλοτριώθηκαν για λόγους δημόσιου συμφέροντος όταν μάλιστα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες αποφάσεις των δικαστηρίων και των αρμοδίων οργάνων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)