Αποκατάσταση αδικίας του Κανονισμού παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης του Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

Αριθμός πρωτ: 4266
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικίας του Κανονισμού παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης του Δημοσίου (ΟΠΑΔ).

Στο άρθρο 3 του παραπάνω κανονισμού προβλέπονται ως δικαιούχοι της υπό του ΟΠΑΔ περίθαλψης και οι εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχοι του Δημοσίου, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Στο ίδιο άρθρο συμπεριλαμβάνονται και άλλοι δικαιούχοι, υπό τον όρο ότι δεν δικαιούνται περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, εξαιρουμένου του ΟΓΑ.
Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ, προτού ο ΟΓΑ γίνει ασφαλιστικό ταμείο όπως προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών.
Επειδή εξαιτίας αυτής της εγγραφής, λαμβάνουν σήμερα μια μικρή αποζημίωση της τάξης των 20 ευρώ, ενώ είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου.
Επειδή το δικαίωμά τους αυτό που δεν προέρχεται από άλλο ασφαλιστικό ταμείο αλλά από έναν κλάδο επικουρικότητας του ΟΓΑ, ο οποίος την περίοδο που εφαρμόστηκε ο ΟΓΑ δεν ήταν ασφαλιστικό ταμείο με την ακριβή έννοια του όρου, αλλά προνοιακός οργανισμός
Επειδή για την πανομοιότυπη αυτή διάταξη και μάλιστα με την ίδια αρίθμηση, άρθρο 3 παράγραφος 5, του προηγούμενου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ υπάρχει η 554/2004 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία παρέχεται στους συνταξιούχους το δικαίωμα επιλογής του ασφαλιστικού φορέα.
Επειδή είναι άδικο και παράλογο μεγάλης ηλικίας συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται εξαιρούμενοι από ένα καθεστώς στο οποίο μέχρι πρότινος είχαν προσαρμοστεί και εξυπηρετούντο.
Επειδή συντρέχουν όλοι οι λόγοι και οι εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχοι να εξαιρούνται από τον ΟΠΑΔ, έστω και αν δικαιούνται πρόσθετη σύνταξη από τον ΟΓΑ.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να κάνουν δεκτή τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και να επιβάλουν την ισονομία για όλους τους εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους του Δημοσίου, επιτρέποντας και σε όσους παίρνουν μόνο πρόσθετη σύνταξη από τον ΟΓΑ να δικαιούνται περίθαλψη από τον ΟΠΑΔ.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης