Αποκλεισμός από το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 4538
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός από το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε απάντηση της 9395/30-03-06 Ερώτησής μου, βεβαιώνατε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο πρώτης προτεραιότητας την αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων, προκειμένου η χώρα μας να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Περαιτέρω, θεωρούσατε μη σκόπιμη στην παρούσα φάση την επέκταση των δικαιούχων του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ σε άλλες κατηγορίες πέραν των ενεργών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς κρίνατε ότι για ένα τόσο εκτενές και περίπλοκο πρόγραμμα είναι προτιμότερο να προχωράτε με προσεκτικά και υπεύθυνα βήματα.
Με πρόσφατη ανακοίνωση (14-2-2007) στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ, κοινοποιείται η προώθηση των αναγκαίων τεχνικών και διαδικαστικών ρυθμίσεων με τους παρόχους υπηρεσιών internet και με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας για την υλοποίηση εντός 15 ημερών της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ περισσότερων από 15.000 μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ/ΤΕΙ, αποκλείοντας έτσι τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη δυνατότητα προνομιακής σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Επειδή η πρόσβαση στο internet είναι απαραίτητη και για τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια), ως μέσο άντλησης πληροφοριών αλλά και εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων.
Επειδή πρέπει να τηρηθεί η δέσμευσή σας για μεγιστοποίηση του οφέλους των χρηστών της εκπαιδευτικής κοινότητας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να εντάξουν και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δικαιούχους του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης