Αποκλεισμός πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕΙ από τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής

Αριθμός πρωτ: 3189
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕΙ από τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής.

Η προκήρυξη Υ61/92314/Δ2 με τίτλο, «Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Υπουργείου είχε προκαλέσει την έντονη διαμαρτυρία τόσο της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας όσο και του Συλλόγου Τεχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής, για τον αποκλεισμό τον πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕΙ του κλάδου ΠΕ20.
Επειδή το Υπουργείο με την προκήρυξη αυτή, προέβη στο διαχωρισμό των κατηγοριών ΠΕ19 και ΠΕ20 που μέχρι τότε αναφερόταν ως ενιαίες.
Επειδή η μη συμπερίληψη του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ στη προκήρυξη δεν συνάδει με το Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128τ.Ά), στον οποίο βασίζεται και στον οποίο αναφέρεται ρητά η κατηγορία ΠΕ20 στις υποψήφιες κατηγορίες για κατάρτιση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής,(άρθρο 7Α παράγραφος γ και άρθρο 9 παράγραφος γ).
Επειδή το Υπουργείο δεν μπορεί να αυθαιρετεί και στη συνέχεια να μην προβαίνει στην διευθέτηση ενός σοβαρού ζητήματος που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους πτυχιούχους της Πληροφορικής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου η κατοχή πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ να θεσμοθετηθεί ως προαπαιτούμενο για την κάλυψη θέσεων Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης