Αποκλεισμός της Κρήτης από τα κίνητρα του Αναπτυξιακού νόμου για τις τουριστικές υποδομές


Αριθμός πρωτ: 11428
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/6/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός της Κρήτης από τα κίνητρα του Αναπτυξιακού νόμου για τις τουριστικές υποδομές.

Παρά τις δεσμεύσεις σας στην απάντηση στην 6157/5-1-2006 Ερώτησή μου ότι «καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καθορισμό του περιεχομένου της απόφασης για τον καθορισμό τμημάτων της επικράτειας, στα οποία δεν θα έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης τού μισθολογικού κόστους του Ν. 3299/2004, για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων», τονίζοντας ότι έχετε «βασικό προσανατολισμό την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων που θα συμβάλλουν στην ανανέωση της ξενοδοχειακής υποδομής αλλά και περαιτέρω στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας».
Εντούτοις, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 17829/26-4-2006 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 574/Β’/8-5-2006, εξαιρεί εκ νέου όλη την Περιφέρεια της Κρήτης από τις παραπάνω ενισχύσεις, που σημαίνει ότι καμία τουριστική επένδυση δεν ενισχύεται, με αποτέλεσμα η τουριστική υποδομή της Κρήτης να υστερεί στο μέλλον έναντι άλλων προορισμών.
Οι φορείς της Κρήτης είναι γεγονός ότι αντιδρούν σε μια τέτοια προοπτική, η οποία καθηλώνει την Κρήτη σε τουριστική υπανάπτυξη.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Γιατί συνεχίζουν να εξαιρούν ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης από τα κίνητρα του Αναπτυξιακού νόμου για τις τουριστικές υποδομές.
2. Αν προτίθενται με άλλα μέτρα και ποια, να ενισχύσουν τις προσπάθειες των επιχειρηματιών για αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)