Απορρόφηση κονδυλίων για τον κινηματογράφο

Αριθμός πρωτ: 4302
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Απορρόφηση κονδυλίων για τον κινηματογράφο.

Επτακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ θα διαθέσει τα επόμενα επτά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.
Περίπου το 65% του συνολικού προϋπολογισμού θα συμβάλει στη διεύρυνση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων σε άλλες χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και ανά την υφήλιο. Το πρόγραμμα αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση στην χρηματοδότηση ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και θα αυξάνει τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών καθιστώντας ανταγωνιστικότερο τον οπτικοακουστικό τομέα στην Ευρώπη.
Μια τέτοια οικονομική ενίσχυση προς την κινηματογραφική βιομηχανία αναμένεται να έχει σοβαρή επίδραση και να αποτελέσει κίνητρο υπέρ των επενδύσεων στον εν λόγω τομέα.
Κάθε χρόνο, τριακόσια νέα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περίπου το 50% των ευρωπαϊκών ταινιών που προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες έχουν υποστηριχτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επειδή οι ψηφιακές τεχνολογίες, ο εκσυγχρονισμός των κινηματογραφικών αιθουσών και η ανάπτυξη νέων διαύλων διανομής θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με την οποίο λειτουργεί η παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία και η χώρα μας, μέσα από το πρόγραμμα, μπορεί και επιβάλλεται να καταστεί μέτοχος αυτών των εξελίξεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν θα βοηθήσει και αν θα ενθαρρύνει τόσο τους Έλληνες κινηματογραφιστές όσο και τους εμπλεκόμενους στον ελληνικό κινηματογράφο εν γένει, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDIA 2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να απορροφηθούν οι μέγιστες δυνατές χρηματοδοτήσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης