Απόφαση του Υπουργείου για απελευθέρωση των ορίων εκπομπής ρύπων στις βιομηχανικές μονάδες

Αριθμός πρωτ: 1885
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Απόφαση του Υπουργείου για απελευθέρωση των ορίων εκπομπής ρύπων στις βιομηχανικές μονάδες.

Στην Ερώτησή μου 10815/16-5-06, η οποία αφορά απόφαση του Υπουργείου να επιτρέψει στις βιομηχανικές μονάδες την ανεξέλεγκτη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και η οποία προξένησε την αντίδραση όχι μόνο των οικολογικών οργανώσεων της χώρας, αλλά και των Ελλήνων πολιτών, δεν έλαβα καμιά απάντηση.
Επειδή σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κρατών –μελών της Ε.Ε., που έφερε στο φως της δημοσιότητας η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace, η Ελλάδα ανήκει στο «μπλοκ των γενναιόδωρων» χωρών, οι οποίες επέτρεψαν υπερβολικά υψηλά δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μετά την απόφαση του Υπουργείου να επιτρέψει στις βιομηχανίες να εκπέμπουν όσο διοξείδιο του άνθρακα επιθυμούν για την περίοδο 2005-2007 και μάλιστα χωρίς αυτές να επιβαρύνονται οικονομικά.
Επειδή καθίσταται σαφές, ότι με την απόφαση του αυτή το Υπουργείο το μόνο που επιδιώκει είναι να εξυπηρετήσει, για μια ακόμα φορά, τα συμφέροντα των βιομηχανιών, ρυπαίνοντας μάλιστα σε βάρος του συνόλου των πολιτών, παρά να συμβάλει στην αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων από τις μολύνσεις και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Επειδή δεν μπορεί η Κυβέρνηση να εμπαίζει όλους τους πολίτες ότι προβαίνει σε μέτρα αντιμετώπισης της μόλυνσης του περιβάλλοντος και των κλιματικών αλλαγών που προκύπτουν, όταν την ίδια στιγμή προβαίνει σε τέτοιου είδους απαράδεκτες αποφάσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην αναθεώρηση της απόφασης για την ανεξέλεγκτη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από τις βιομηχανικές μονάδες και να εξασφαλίσει τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης