Βελτίωση της βοσκοϊκανότητας βοσκοτόπων Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 1311
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Βελτίωση της βοσκοϊκανότητας βοσκοτόπων Ν. Ηρακλείου Κρήτης.

Ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου καθώς και η «Κίνηση Πολιτών για την αξιοπρέπεια, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Ν.Ηρακλείου», με υπόμνημά τους προς την Περιφέρεια Κρήτης, ζητούν να καθιερωθούν οι αερολιπάνσεις και οι αεροσπορές στα βοσκοτόπια της Κρήτης, προκειμένου να επανέλθει η χλωρίδα στις περιοχές αυτές και να αποφευχθεί η ερήμωση.
Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, οι μέχρι τώρα δραστηριοποιήσεις στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας χωρίς προγραμματισμό και σχεδιασμό οδήγησαν σε μια άναρχη ανάπτυξη του κλάδου και αυτή με τη σειρά της στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και στην υποβάθμιση των βοσκοτόπων.
Επειδή παράγοντες όπως η υπερβόσκηση, οι πυρκαγιές και η παρατεταμένη ξηροθερμική περίοδος συνετέλεσαν στην ανεπάρκεια φυσικής βοσκής των ζώων.
Επειδή η ποσότητα ζωοτροφής που παράγεται δεν επαρκεί και αναγκαστικά υπάρχουν συμπληρώματα τα οποία προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και του εξωτερικού, με αποτέλεσμα το κόστος μεταφοράς και το ενδιάμεσο εμπορικό κέρδος να επιβαρύνουν τη ντόπια κτηνοτροφία και να μην την κάνουν ανταγωνιστική.
Επειδή η εφαρμογή προγραμμάτων αερολιπάνσεων και αεροσπορών σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της χλωρίδας και των ωφέλιμων ποικιλιών αυτής.
Επειδή η αιγοπροβατοτροφία στην Κρήτη έχει ανάγκη από αυτοδύναμες και υψηλής βοσκοϊκανότητας εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή προγραμμάτων αερολιπάνσεων και αεροσπορών στα βοσκοτόπια του Νομού Ηρακλείου, και τα οποία προγράμματα θα καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να συμβάλουν όχι μόνο στην ορθολογική εκμετάλλευση των βοσκοτόπων αλλά και στην οικονομική ωφέλεια του κλάδου της κτηνοτροφίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)