Βιολογικός Καθαρισμός Αρκαλοχωρίου

Αριθμός πρωτ: 4432
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Βιολογικός Καθαρισμός Αρκαλοχωρίου

Το Αρκαλοχώρι ως έδρα του Δήμου Αρκαλοχωρίου έχει μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και αποτελεί σημαντικό κέντρο στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού Ηρακλείου.
Στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου πληθυσμιακού κέντρου, ο Δήμος Αρκαλοχωρίου φρόντισε με δάνειο 500.000 Ευρώ να εκπονήσει τη μελέτη για το Βιολογικό Καθαρισμό Αρκαλοχωρίου, του οποίου το κόστος ανέρχεται στα 17 εκατομμύρια Ευρώ.
Η μελέτη έχει υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά καμία εξέλιξη δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα παρά τις πιέσεις που ασκούνται από πλευράς Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας υγείας.
Επειδή το έργο αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας και θα δώσει νέες προοπτικές σε ένα αναπτυσσόμενο πληθυσμιακό κέντρο,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να εντάξουν το έργο σ’ ένα από τα εν εξελίξει προγράμματα ή να το χρηματοδοτήσουν από εθνικούς πόρους προκειμένου να υλοποιηθεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης